nieuws

Hoe kan de laatste levensfasezorg tijdens de coronacrisis worden geoptimaliseerd?

Het Erasmus MC in Rotterdam gaat landelijk onderzoek doen naar de zorg in de laatste levensfase van coronapatiënten. Hiervoor is het ziekenhuis niet alleen benieuwd naar de ervaring van de nabestaanden, maar ook naar die van de zorgverleners zelf.
"Dit onderzoek doen wij omdat op dit moment veel aandacht uitgaat naar het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus, terwijl juist in de laatste levensfase persoonlijke aandacht en nabijheid van belang zijn", vertelt hoogleraar Agnes van der Heide van het Erasmus MC.
"Mensen die aan het bed van de patiënt staan, zijn vaak ingepakt en hebben een masker voor. De patiënt mag maar weinig bezoek ontvangen. Dat staat persoonsgerichte goede zorg en afscheid nemen in de laatste levensfase in de weg."
Het Erasmus MC gaat daarom op zoek naar andere methoden en manieren om zowel de persoonlijke zorg in de laatste levensfase te optimaliseren, als ook de verspreiding van het virus verder tegen te gaan. "Je kunt tenslotte maar één keer afscheid nemen, dus moet het ook in één keer goed gaan."

Ervaringen

Van der Heide hoopt dat de ervaringen van nabestaanden en zorgverleners hieraan kunnen bijdragen. "We horen ook van veel zorgverleners dat het heel zwaar is om die zorg in de laatste levensfase te verlenen, omdat de persoonlijke aandacht er vaak niet voldoende kan zijn."
Het Erasmus MC hoopt de eerste resultaten in de zomer te hebben. "Maar we hebben nog heel veel ingevulde vragenlijsten nodig", benadrukt Van der Heide. Nabestaanden die mee willen doen aan het onderzoek, kunnen deze vragenlijst invullen. Zorgverleners kunnen dat hier doen.

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier