nieuws

Reders herkennen zich niet in kritiek over verkeerd beladen zeeschepen

© Rick Huijzer
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) haalt flink uit naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport 'Sjorren van containers op zeeschepen'. Volgens de redersvereniging schetst de ILT "een suggestief en subjectief beeld op basis van de observaties die hebben plaatsgevonden in de Rotterdamse haven."
In het rapport wordt melding gemaakt van de overtredingen die tijdens een thema-inspectie van de ILT in 2019 aan het licht kwamen bij het sjorren van containers op zeeschepen.
Lees meer: 'Veiligheidsregels containerschepen Rotterdamse haven massaal overtreden'
De KVNR zegt dat uit het rapport niet duidelijk wordt om welke soort containerschepen het ging. Ze krijgt de indruk dat het vooral lijkt te gaan om de grotere containerschepen. Deze voeren veelal een andere vlag dan de Nederlandse.
De KNVR benadrukt dat iedere overboord geslagen container die in de zee terechtkomt er één te veel is. "Gelukkig slaan relatief gezien weinig containers overboord (in het rapport wordt gesproken over 1.582 van de 400 miljoen per jaar vervoerde containers, ofwel 0,0004%). Vanzelfsprekend is dat geen reden om achterover te leunen. Het risico is weliswaar klein zoals ook de ILT stelt, maar de gevolgen voor het milieu, het schip en de lading kunnen groot zijn."

Internationale regels

Bij het laden van containers aan boord van het schip, moeten de rederij en de bemanning van het schip veelal vertrouwen op de aangeleverde ladingpapieren en op de door de verladers opgegeven geverifieerde gewichten van de containers. Ook moet er op worden vertrouwd dat de verladers de lading in de containers daadwerkelijk conform de internationale regels hebben vastgezet.
De KVNR heeft zich, na problemen rondom de door de verladers opgegeven gewichten, in het verleden herhaaldelijk hard gemaakt voor een internationale verplichting tot verificatie van de opgegeven gewichten van containers door de verladers.

Scheepshandboek

Containers moeten worden vastgezet op het schip volgens de Cargo Securing Manual (CSM) van het schip. Dit is een scheepsspecifiek handboek voor het vastzetten van containers aan boord, dat door de vlaggenstaat of door het klassenbureau namens de vlaggenstaat is goedgekeurd en waar wettelijke eisen aan zijn gesteld.
De ILT heeft niet onderzocht of de door verladers opgegeven geverifieerde gewichten daadwerkelijk overeenkomen met de werkelijkheid en de aangescherpte regels. Ook is niet gekeken naar de manier waarop de lading door de verladers in de containers wordt vastgezet. Het rapport beperkt zich tot het sjorren van de containers aan boord.
De ILT constateert dat met name de naleving van de CSM beter moet. Dit gaat de KVNR bij internationale redersverenigingen onder de aandacht brengen. "Maar, anders dan het rapport aangeeft, is de controle op en het beter vastzetten van de sjorringen tijdens de vaart wél mogelijk. Sommige rederijen hebben hier duidelijke maatschappij-instructies voor die opgevolgd moeten worden."
De uitkomsten van de thema-inspectie zijn volgens de KNVR wel aanleiding om het rapport breed onder de aandacht van rederijen te brengen. "Tegelijkertijd roepen onderdelen van het rapport vragen op en verdienen ze meer toelichting. Dit betreuren wij en we gaan dan ook graag in gesprek met de ILT."