nieuws

Asbest op de Rotterdam heeft z'n prijs

ROTTERDAM - Het asbest in de Rotterdam is zeer bepalend voor het schip. Bij de bouw op de scheepswerf van de RDM op Rotterdam-Heijplaat in de jaren '50 werd het materiaal veelvuldig gebruikt om leidingen te isoleren en ruimten brandwerend te maken.
Hoewel bekend was dat asbest de gezondheid ernstig kan schaden, was in die tijd niet sprake van een nationale discussie. Pas in 1993 werd elke toepassing van de stof officieel verboden.
In 1997, toen de eerste discussie over een eventuele terugkeer van het schip naar Rotterdam oplaaide, was het asbest al het struikelblok. Ondanks die wetenschap kocht RDM - dankzij de lening van het Gemeentelijk Havenbedrijf - de Rotterdam toch in 2003.
Na het faillissement van ss Rotterdam BV (december 2004) was het Havenbedrijf volledig eigenaar. Woonbron nam de Rotterdam in 2005 over, ondanks het negatieve advies van onder meer de verkopende partij. ,,We hebben het afgeraden,'' vertelde Arenso Bakker van het Havenbedrijf aan RTV Rijnmond.

Schip allesbehalve asbestveilig

Het negatieve advies had vooral te maken met de asbestsituatie en de daardoor te verwachten kostenpost. Voor de verkoop van de Rotterdam, die inmiddels in Gibraltar lag, werden diverse onderzoeken naar de mogelijkheden van de Rotterdam én het asbest gedaan. Search, ook gespecialiseerd in asbestsanering, had als eerste partij de asbestsituatie aan boord gecontroleerd.
Search constateerde dat de eerste sanering in Gibraltar door Cuddy (uitvoerder) en ESC (toezichthouder) niet goed was gedaan. Ook stelde het bedrijf dat het schip allesbehalve asbestveilig was. Uit metingen bleek dat de waarde wat betreft asbestvezels in de lucht tien tot vijftien keer hoger waren dan wettelijk toegestaan. De bevindingen werden later in een rapport van TNO bevestigd.
Desondanks is iedereen die tijdens de eerste asbestsanering in het najaar van 2004 in Gibraltar verbleef, nooit geïnformeerd over de mogelijke gevaren. Naast oud-medewerkers van de Holland-Amerika-Lijn gaat het om stagiaires van de Hotelschool Leeuwarden. Zij ontdekten in november 2004 asbest in hun hut, terwijl die hut asbestveilig was verklaard door toezichthouder ESC. De stagiaires overwegen alsnog een claim in te dienen.
De Rotterdamse fracties van PvdA en D66 stellen na de uitzending van RTV Rijnmond in de eerste week van januari 2010 raadsvragen aan het college van B & W.

Kamervragen

De vragen blijven overigens niet beperkt tot de situatie in 2004/2005. De VVD en SP voelen minister Van der Laan opnieuw (schriftelijk) aan de tand over de Rotterdam de huidige situatie aan boord van het schip. De partijen willen onder meer weten of het publiek de ruimten waarin nog asbest - weliswaar veilig ingepakt door Search - zit, kan betreden.
Volgens hoogleraar Lex Burdorf en juriste Yvonne Waterman zouden bezoekers in elk geval bij het betreden van de boot moeten worden geïnformeerd over de aanwezigheid.
De directie van de Rotterdam was geenszins van plan om de excursies naar de machinekamer aan het publiek te onthouden. Onno van den Brink, directeur van de Rederij de Rotterdam BV, heeft alle vertrouwen in zijn adviseurs. ,,We voldoen aan alle wet- en regelgeving.''
Download de gratis Realplayer om audio & video af te spelen.