nieuws

In Oostvoornse duinen verdwijnt ruim anderhalve hectare bos

ROTTERDAM - De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap gaat vanaf volgende week werkzaamheden uitvoeren in de Duinen van Oostvoorne. Op diverse plaatsen worden bomen en struiken gekapt. Naast bijzondere plantensoorten zouden vooral libelles, vlinders en amfibieën hiervan profiteren.
Vlakbij het fietspad de Sipkesslag zullen veel bomen en struiken worden gekapt. Daardoor ontstaat ongeveer anderhalve hectare open gebied waardoor de kalkrijke grijze duinen weer zichtbaar worden en de karakteristieke duinflora weer terugkomt.
Het gekapte hout wordt langs de oevers van de grote poel in de Heveringen afgezet. Dit zou gunstig zijn voor de natte duinvalleivegetatie en libellen en vlinders. Het zonlicht kan dan weer tot de bodem van de poel doordringen, wat goed zou zijn voor de amfibieën die er leven.
Ten slotte worden er ook lage struiken gekapt bij een stuk droog duingrasland nabij de Windgatseweg. Hierdoor kunnen kenmerkende plantensoorten van kalkarme grond, zoals geel walstro, tijm en hazenpootje, beter groeien.
Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind februari afgerond. Recreanten kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Foto 1: Zo moeten de grijze duinen er weer uit komen te zien (Hans Visser).
Foto 2: De grote vijver Heveringen is nu helemaal dichtgegroeid (Niek Koppelaar).