nieuws

Extra lessen in zomervakantie voor duizenden basisschoolleerlingen in Rotterdam

Rotterdam gaat in de zomervakantie voor  basisschoolleerlingen extra onderwijs organiseren. Ook komt er een programma voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Dat is nodig om de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de coronacrisis. De exacte plannen worden volgende maand bekendgemaakt.
De zomerschool is in Rotterdam niet nieuw. Maar dit jaar wordt het aanbieden van extra lessen groter aangepakt.

Nieuwe start na vakantie

Wethouder Said Kasmi: “We willen dat kinderen die in de afgelopen tijd een achterstand hebben opgelopen, de kans krijgen om dat weer goed te maken. We denken aan een programma met rekenen en taal, maar ook aan kunst, cultuur en sport. Zo kunnen ze in het nieuwe schooljaar een zo goed mogelijke start maken."
De wethouder gaat nu ruwweg uit van zo’n 3 duizend kinderen. Maar de komende tijd wordt dat nog geïnventariseerd met de scholen.
Tekst loopt door onder video
De PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad heeft al direct na het sluiten van de scholen gevraagd om extra onderwijs. Fractievoorzitter Co Engberts zegt dat na gesprekken met zo’n dertig leerkrachten het beeld bestaat dat het hard nodig is.
Engberts: “Zij zeggen: 'Wij zien in onze klas kinderen die achterstanden hebben opgelopen omdat ouders niet hebben kunnen helpen, omdat ze bijvoorbeeld de taal niet machtig zijn. Dat ze het niet wisten of omdat er geen ruimte was thuis of om andere redenen'."

Veel hulp

Volgens de PvdA zijn er veel partijen die willen helpen. Van particuliere initiatieven en huiswerkclubs tot aan heel veel docenten. “Wat er nu moet gebeuren is dat er een partij wordt aangewezen door de gemeente die een goed plan voor een zomerschool maakt. Die daar de huiswerkbegeleidingsclubs bijhaalt, het buurtwerk, de particuliere initiatieven en ook de docenten van de scholen zelf", aldus Engberts.
Tekst loopt door onder video

Verplicht?

De PvdA vindt niet dat leerkrachten verplicht worden mee te doen. “Ik kan me goed voorstellen dat sommige docenten graag vrij hebben deze zomervakantie. maar er zijn ook docenten die hebben gezegd: ‘Ik wil daarin meehelpen‘. We moeten zorgen dat ze een rol krijgen en dat ze er ook fatsoenlijk voor betaald worden”, aldus Engberts.
Wethouder Said Kasmi zegt dat het besluit van de zomerscholen is genomen. Nu wordt hard gewerkt om alle plannen uit te werken.
"Zijn de leerlingen verplicht mee te doen? Dit is vrijwillig. We kunnen het niet afdwingen, maar we gaan er wel een serieus beroep op de ouders doen."