nieuws

Huur camerawagens kost gemeente Rotterdam tientallen duizenden euro's

De camerawagen van de gemeente Rotterdam
De camerawagen van de gemeente Rotterdam
Rotterdam evalueert vóór 28 mei de inzet van camerawagens bij het handhaven van de coronamaatregelen. De gemeenteraad wordt daarover ingelicht, meldt wethouder Bert Wijbenga woensdag. Op het gebruik van de auto's voor mobiel toezicht was veel kritiek. Aan de huurauto's hangt een flink prijskaartje, blijkt nu; 68.750 euro voor twee maanden.
De gemeente Rotterdam huurde de camerawagens in met het oog op het Eurovisie Songfestival. Doel was ze in te zetten bij zogeheten crowd control, handhaving van de orde bij grote groepen mensen. Toen het songfestival werd afgelast vanwege de coronacrisis, werd van de nood een deugd gemaakt. Burgemeester Aboutaleb besloot de auto's vanaf 10 april in te zetten voor naleving van de coronamaatregelen. Via de website van de gemeente werd dit bekendgemaakt en dat was voldoende, schrijft Wijbenga.
De gemeenteraad was vooraf niet ingelicht over de inzet van deze mobiele vorm van cameratoezicht. De partijen kregen daardoor niet de kans om met het college te sparren over zin en onzin ervan. Terwijl de inzet van de twee camerawagens al snel vragen opriep. Lees meer: Camerawagens? Waarom weet de gemeenteraad dat niet? Gemeenteraadsleden vroegen zich onder meer af of de auto's niet een te zwaar middel zijn om de coronamaatregelen te handhaven. Waarom filmen als er ook boa's zijn en politie?! En wat gebeurt er zoal met de beelden; wie kan ze bekijken en hoe lang worden ze bewaard?
De inzet van de camerawagens ten tijde van corona, noemt Wijbenga terecht. Volgens hem was er door de pandemie sprake van een "GRIP 4 situatie met ernstige bedreiging voor de volksgezondheid". Daarmee was de inzet van de mobiele videowagens in drukke gebieden waar geen camera's zijn volgens de wethouder proportioneel en niet een te zwaar middel, zoals meerdere partijen opmerkten.

Autoriteit Persoonsgegevens

Toen ook de waakhond van onze privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), vragen stelde, bleven de auto's tijdelijk in de garage. Nadat eind april een aantal spelregels werd opgesteld over de inzet van de wagens en het gebruik van de camerabeelden - het zogenaamd inzetkader MCA's - gingen ze weer rijden. Ook daarover werd de gemeenteraad niet geïnformeerd.
De vragen bleven dan ook. Op 14 mei kwamen veertig vragen binnen bij het college. In een brief van vijftien kantjes gaat Wijbenga daar woensdag uitgebreid op in. Ook schetst hij een tijdlijn van de verschillende momenten in het proces.
Wijbenga erkent expliciet dat een aantal zaken achteraf niet goed is gegaan. Zo is het inzetkader MCA's niet afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens. "Nee, omdat men in de veronderstelling verkeerde dat dat niet nodig was", aldus de wethouder. Hij geeft ook toe dat de raad geïnformeerd had moeten worden over het contact met de AP over de camerawagens.

Politiewet, dus gemeenteraad niet betrokken

Wijbenga blijft bij het eerdere standpunt dat inzet van de camerawagens toegestaan was en dat burgemeester Aboutaleb er als voorzitter van de Veiligheidsregio zelfstandig over kon beslissen. De inzet viel onder de zogeheten Politiewet, waarin ook ander mobiel cameratoezicht geregeld is. Alleen als toezicht onder de Gemeentewet valt, wordt de raad bij de besluitvorming betrokken.
Vanwege het wettelijke kader is volgens Wijbenga vooraf ook niet uitgebreid in kaart gebracht hoe de gegevens ofwel camerabeelden beschermd moesten worden. "Aanvankelijk is aangenomen dat geen DPIA (red: Data Protection Impact Assessment) nodig was, aangezien inzet van de MCA op een soortgelijke wijze plaatsvindt als de mobiele camera’s van de gemeente op grond van de Politiewet."
Dat is uit voorzorg alsnog gedaan, nadat er vragen waren gesteld door raadsleden en AP, schrijft hij. Om dezelfde reden is ook de bewaartermijn van de beelden verkort van 14 naar 7 dagen.

Huur van de auto's

De brief bevat ook een saillant detail over de kosten van de twee camerawagens die voor twee maanden zijn gehuurd: 76.800 euro. Daar ging dan wel een projectkorting van ruim 8 duizend euro vanaf. Per huurauto is de gemeente Rotterdam dus voor twee maanden 34.375 euro kwijt. De gemeente nam overigens ook een optie op de aanschaf van een van de twee auto's.
De gemeenteraad vergadert op donderdag 28 mei over de inzet van de camerawagens tot 18 mei. Er loopt nu een evaluatieonderzoek dat vóór die vergadering naar de raad wordt gestuurd.