nieuws

Ontslagen dreigen bij Buurt Service Team Dordrecht

Dordrecht5.cropresize.tmp.jpg
Dordrecht5.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Het Buurt Service Team (BST) in Dordrecht luidt de noodklok. Volgens directeur Bertus Hazenbosch staan bij deze banenpool voor laaggeschoolde mensen op korte termijn 20 banen op de tocht en op langere termijn wellicht veel meer.
Dat komt omdat het BST opdrachtgevers verliest, als gevolg van bezuinigingen. Hij roept de Dordtse politiek op om hier aandacht aan te te schenken.
Hazenbosch geeft als voorbeeld de ploegen die in Dordrecht al jaren het zwerfvuil opruimen: "Twee jaar gelden werkten ze met 30 mensen, vorig jaar met 25 en we houden er nu nog zes over". Dat komt omdat Netwerk, het bedrijf dat in Dordrecht verantwoordelijk is voor het ophalen en opruimen van afval, het contract met het Buurt Service Team heeft opgezegd.
Hazenbosch denkt niet dat zijn banenpoolers te duur zijn: "Het is gewoon een kwestie hoe je dingen organiseert. Je ziet nu bijvoorbeeld dat andere bedrijven ons werk mogen gaan doen voor minder geld, maar wel op een manier dat de stad er echt niet schoner van wordt. Door de crisis krijgen financiële overwegingen de overhand en worden onze mensen hard getroffen".