nieuws

Onderzoek naar 'schrikbarende' afname van aantal wilde eenden

Het gaat niet goed met de wilde eend in Nederland. De populatie is tijdens de afgelopen twintig tot dertig jaar met maar liefst dertig procent afgenomen. Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum en Sovon Vogelonderzoek Nederland in het Jaar van de Wilde Eend gaan dit onderzoeken.
Moeliker noemt het 'schrikbarend' dat het aantal wilde eenden terugloopt. Wanneer hij door het Euromastpark in Rotterdam loopt, ziet hij geen enkele eend of kuiken in het water zwemmen. "We zitten midden in het broedseizoen. Dat er geen eend of kuiken te zien is, is wel zorgwekkend. Eenden horen in het park."
Vooral eendenkuikens hebben het zwaar. "Het probleem met de wilde eend is dat de kuikens niet groot worden. Dat is de conclusie die nu is getrokken", zegt Moeliker. De volwassen eenden overleven meestal wel. "Maar de eieren komen niet uit of de jonge wilde eenden worden niet groot."
Ook de hoogte van de oevers kunnen een probleem vormen. "Die zijn vaak te hoog en dan kunnen de eendenkuikens niet uit het water komen. Vervolgens kunnen ze gegrepen worden door roofvijanden zoals de snoek of ratten", legt Moeliker uit. Een eendenkuiken moet namelijk af en toe aan de kant rusten.

'Woestijn zonder zand'

Er zijn nog 200 tot 300 duizend wilde eenden in Nederland. Moeliker roept de mensen op om via de website en app van de Kuikenteller gespotte wilde eenden door te geven, zodat het leefgebied van deze vogels vastgelegd kan worden.
"Laten we niet vergeten dat de eend erbij hoort in de stad. Een park of sloot zonder eend is net als een woestijn zonder zand", zegt Moeliker.