nieuws

Gemeente moet extra sleutelen aan bestemmingsplan Feyenoord City

Feyenoord City Masterplan
Feyenoord City Masterplan
Het bestemmingsplan voor Feyenoord City kan nog niet naar de Rotterdamse gemeenteraad. Het plan voldoet op het gebied van milieu nog niet. Rotterdam gaat het plan aanvullen, alvorens het voor te leggen aan de gemeenteraad.
De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) schrijft in haar advies aan de gemeente dat het plan beter kan wat betreft de gevolgen voor geluidshinder en externe veiligheid.

Risico's voor aanvaringen?

Ook de effecten voor de scheepvaart moeten nog beter worden benoemd. Het stadion komt deels in de Nieuwe Maas te liggen. Een strekdam is onderdeel van het plan, maar wat, zo vraagt de commissie zich af, zijn de risico's voor aanvaringen door schepen?
De uitwerking en de realisatie van het plan brengt volgens de commissie pas de werkelijke milieu-effecten aan het licht. Zo is nog onduidelijk welke derde oeververbinding wordt aangelegd.

Bereikbaarheid bij evenementen

Ook zal uit de praktijk pas blijken of het gebied bij evenementen zoals voetbalwedstrijden goed bereikbaar is. De commissie adviseert dan ook een goed monitorings- en evaluatieprogramma om op tijd bij te kunnen sturen.
De gemeente Rotterdam zegt dat met opmerkingen vanuit de Commissie voor de MER rekening was gehouden. De behandeling van het bestemmingsplan loopt geen vertraging op.