nieuws

Veilig Thuis beter bereikbaar door nieuwe chatfunctie

Veilig Thuis is deze week gestart met een chatfunctie zodat ze beter bereikbaar zijn. Met name jongeren en mensen die samenwonen met de geweldpleger moeten op deze manier makkelijker en veiliger in contact kunnen komen met de organisatie.
Ewout Verbeek, manager Advies- en Meldpunt bij Veilig Thuis Rotterdam, vertelt op Radio Rijnmond hoe deze chatfunctie kan bijdragen aan een veiliger thuis. "Met name in de coronaperiode wordt steeds duidelijker dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om ons te bellen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in huis wonen met de pleger van het huiselijk of seksueel geweld, dan kun je niet gaan bellen met Veilig Thuis. Wij vonden het daarom noodzakelijk om ook een andere manier aan te bieden om met ons in contact te komen."
Maandag startte Veilig Thuis met de chatfunctie. "Die dag hebben wij twee gesprekken kunnen voeren, dinsdag waren dat er drie en woensdag hebben we al zeven unieke chatgesprekken gevoerd. Het is goed te weten dat mensen ons kunnen vinden." In twee gevallen heeft Veilig Thuis direct actie ondernomen.

Minder meldingen van professionals

Tijdens de coronaperiode merkt Veilig Thuis een verschuiving van wie meldingen maken. Het aantal meldingen dat binnenkomt, blijft wel gelijk. "We krijgen minder meldingen van professionals. De hulpverlening is minder en scholen zijn minder actief. Maar we zien wel een toename in het aantal meldingen dat wordt gedaan door bijstanders."

Masker 19

Sinds enkele weken is ook het codewoord 'Masker 19' te gebruiken als iemand te maken krijgt met geweld. Dit woord kan het slachtoffer zeggen tijdens een bezoek aan de apotheek. Daar ondernemen ze dan actie om hem of haar te helpen. Volgens Verbeek is dit tot nu toe twee keer gebeurd in Rotterdam.

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier