nieuws

Onderaannemers Trevvel willen meer geld zien

Archieffoto
Archieffoto
Het Rotterdamse vervoersbedrijf Trevvel krijgt van de gemeente tijdens de coronacrisis honderd procent doorbetaald voor het doelgroepenvervoer. De onderaannemers, taxibedrijven die ritjes rijden, ontvangen op hun beurt van Trevvel geen honderd, maar dertig procent. Voor de rest van het geld moeten ze een beroep doen op de steunmaatregelen vanuit de overheid. Dat steekt de bedrijven.
“Waarom krijgen wij ook niet honderd procent doorbetaald?” vraagt één van de onderaannemers van Trevvel zich hardop af. “Waarom moeten wij wat betreft dit contract een beroep doen op de steun van de overheid? Dan moet de belastingbetaler toch twee keer betalen? Los van het feit dat dit gebeurt: waar blijft de overige zeventig procent die Rotterdam uitkeert hangen?”
De onderaannemers met wie Rijnmond sprak willen anoniem blijven. Zij vrezen tegenmaatregelen van hun opdrachtgever. In het voorstel van Trevvel dat zij ontvingen staat dat elke vervoerder die een juridische procedure tegen Trevvel heeft lopen niet financieel wordt ondersteund, tenzij de directie anders besluit.

Niet werkbaar

Wethouder Sven de Langen laat in een schriftelijke reactie weten dat “Rotterdam aansluit bij de landelijke afspraken met het rijk. Dat betekent dat gemeenten met eigen financiële compensatie voorgaan boven landelijke regelingen. In de praktijk blijkt dit echter niet werkbaar binnen het Rotterdamse doelgroepenvervoer. De onderaannemers zijn in praktisch alle gevallen afhankelijk van meerdere opdrachtgevers, waardoor zij zich alsnog genoodzaakt zien om een beroep te doen op de landelijke regelingen om het tekort aan omzet te compenseren.”
"Juist door rekening te houden met de landelijke regelingen wordt ervoor gezorgd dat de onderaannemers niet via dubbele route steun ontvangen, waarmee mogelijk tot 130% van de bestaande omzetten ontvangen zou worden. De gemeente is hierover in goed overleg met Trevvel."

Onverantwoord

Arno van Haastrecht, directeur van Trevvel, zegt dat rechtstreeks doorstorten van het geld dat van de gemeente komt, onverantwoord is. “Volgens onze informatie maken vervoerders gebruik van alle overheidsmaatregelen die zijn ingesteld. Dit zou betekenen dat vervoerders meer inkomsten hebben dan voor de crisis. Daarom heeft Trevvel een voorlopige regeling aangeboden aan gecontracteerde vervoerders. Het bedrijf werkt met de gemeente aan een definitieve regeling in afwachting van de uitwerking van alle overheidsregelingen. Wij leggen hierover verantwoording af aan de gemeente Rotterdam."
Ook zegt hij dat gecontracteerde vervoerders en ZZP’ers de afgelopen periode wat betreft werk voorgingen. Honderden eigen mensen en middelen stonden stil, waarvoor Trevvel geen landelijke steunmaatregel kon aanvragen.
"Ook hebben we extra kosten vanwege de alternatieve inzet tijdens de coronacrisis. Trevvel moet veel geld investeren om de 1,5 meter-maatregel binnen het doelgroepenvervoer te realiseren. En we verwachten door de lumpsum-afspraken dat we in 2021 als gevolg van deze periode minder geld en nog klappen krijgen", zegt Van Haastrecht. De gemeente heeft toegezegd dat Trevvel voor het betalen in 2021 vervoerscijfers van 2019 mag aanleveren.

Kluitje in het riet

“Dit is de boel met een kluitje in het riet sturen”, zegt een ondernemer in de vervoersbranche, die de klappen van de zweep kent. “Als je honderd procent van de gemeente krijgt en dertig procent van de normale uitgaven aan de onderaannemers uitkeert, dan bespaar je toch zeventig procent op die uitgaven. Zo moeilijk is rekenen toch niet?”

Afbouw

Wethouder Sven de Langen zegt op aanvullende vragen van Rijnmond: "Na de afbouw van de coronamaatregelen wordt beoordeeld of dit, in combinatie met de regelingen vanuit het Rijk, recht doet aan de financiële schade van deze onderaannemers. Wanneer achteraf blijkt dat onderaannemers toch niet voldoende gecompenseerd zijn, betaalt Trevvel hen alsnog een extra compensatie."
Volgens de Rotterdamse wethouder is het niet de bedoeling dat Trevvel onderaan de streep extra verdient als gevolg van deze crisis. Volgens hem wordt aan het einde van dit jaar met Trevvel de balans opgemaakt.