nieuws

Nog geen besluit over Dordtse rechtbank

rechtbank.jpg
rechtbank.jpg
ROTTERDAM - De Tweede Kamer stelt het besluit over de herindeling van rechtbanken in onder meer Dordrecht uit. Minister Hirsch Ballin krijgt de kans om in een brief het verschil tussen vestigings- en zittingsplaatsen uit te leggen.
In het debat donderdag in de Tweede Kamer vroegen alle partijen om het behoud van Dordrecht als vestigingsplaats voor de rechtbank, maar de minister weigert om zijn plan te veranderen. Volgens Hirsch Ballin krijgen de Drechtsteden geen 'tweederangs rechtbank' als een aantal zaken naar Rotterdam verhuizen. 'Er moet genuanceerd over gedacht worden', sprak de minister.
De minister wil alleen zittingen houden in Dordrecht, maar het kantoor verplaatsen naar Rotterdam. De Kamer vindt dat er in de Drechtsteden genoeg mensen wonen om een eigen rechtbank in Dordt te rechtvaardigen
De Kamer zal het debat over de herindeling van rechtbanken een dezer weken hervatten, als de brief van de minister er is.
De president van de Dordtse rechtbank de gemeente Dordrecht zijn tegen de plannen van de minister. In april vorig jaar hielden ze nog een protestactie aan het Steegoversloot.