nieuws

Rotterdamse politiek vindt dat stad moet inzetten op bouwprojecten en omscholing in coronacrisis

De gemeente Rotterdam moet in deze coronacrisis flink investeren in bijvoorbeeld woningbouw en het aanleggen van infrastructuur. Verder moet veel worden gedaan aan het omscholen van mensen die hun baan verliezen én de gemeente moet openstaan voor ideeën van Rotterdammers.
Dat zijn de belangrijkste voorstellen van de fracties in de Rotterdamse gemeenteraad en gebiedscommissies om de gevolgen van de crisis zo klein mogelijk te houden.

Gevolgen coronacrisis

Door de coronauitbraak en de lockdown die volgde kwam de maatschappij ineens grotendeels stil te staan. De economische gevolgen kunnen groot zijn. Ondernemingen, die in zwaar weer terecht komen, werknemers die hun baan kwijt raken en gemeente die veel minder inkomsten heeft, maar juist grote uitgaven.
Hoe lang de crisis precies gaat duren en hoe groot de gevolgen zullen zijn is nog onduidelijk. Het Rotterdamse stadsbestuur denkt nu alvast na over maatregelen, die moeten zorgen dat de stad sterker uit de crisis komt.
Wethouder Barbara Kathmann van economie heeft Diederik van Dommelen van accountant- en adviesbureau PWC gevraagd om ook uit de lokale politiek ideeën op te halen. Dinsdag heeft Van Dommelen zijn conclusies gepresenteerd aan het stadsbestuur.

Wat moet er gebeuren?

Alle partijen van links tot rechts hebben hun voorkeuren voor maatregelen. Toch worden drie voorstellen het meest genoemd. Op de eerste plaats het intensiveren en naar voren halen van belangrijke investeringen, bijvoorbeeld in bouwprojecten, buitenruimte en groen of het aanleggen van glasvezelnetwerken.
Diederik van Dommelen: "Enerzijds om banen te creëren, anderzijds omdat we gewoon behoefte hebben aan dit soort zaken. Je moet dit soort investeringen versnellen en naar voren halen".
Een andere, vaak genoemde oplossing om de stad te versterken na de crisis is het stimuleren van het omscholen van mensen die hun baan verliezen.
Ook wordt naar de rol van de gemeente zelf gekeken. Alle politici vinden dat het stadsbestuur moet openstaan voor ideeën vanuit de inwoners.
De voorstellen liggen er nu. Het stadsbestuur wil er nog niet op reageren. Eerst moet alles uitvoerig worden bekeken. Half juni komt er een reactie van het stadsbestuur. Eind juni bespreekt de gemeenteraad de kwestie.