nieuws

Eenderde van werknemers in de regio werkt in krimpende sector

Archieffoto
Archieffoto
Rond de dertig procent van de werknemers in onze regio werkt in een sector waarin door de coronacrisis een (zeer) grote krimp wordt verwacht in de werkgelegenheid. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV die de impact van de crisis op de werkgelegenheid in kaart heeft gebracht.
In het Rijnmondgebied gaat het om ruim dertig procent van de werknemers, in de Drechtsteden en Gorinchem gaat het om een percentage dat iets lager ligt, 29 procent.

Industrie

Het UWV zegt dat een verandering in de werkgelegenheid onvermijdelijk is, ondanks de steunmaatregelen van het kabinet. De mate waarin de werkgelegenheid wordt geraakt, verschilt alleen wel sterk per regio. Dat komt omdat de sectoren die het zwaarst worden getroffen niet evenredig over ons land zijn verdeeld.
Het UWV verwacht dat de horeca en cultuur de zwaarst getroffen sectoren zullen zijn, met de metaal- en technologische industrie. Die laatste komt voornamelijk veel voor in de omgeving van Gorinchem en de Drechtsteden. Het zijn voornamelijk werknemers van grote scheepswerven, die de gevolgen van de teruggelopen wereldhandel voelen.

Groei

Het UWV verwacht dat andere sectoren in deze coronacrisis juist een groei doormaken. Het gaat daarbij om de gezondheids- en welzijnszorg, het openbaar bestuur en de post- en koeriersdiensten. Volgens het UWV werkt rond de twintig procent van de werknemers in onze regio in deze sectoren.