nieuws

Meldpunt wapens ter voorkoming schietincidenten

In het Rijnmondgebied is er de afgelopen tijd sprake van een golf aan schietincidenten. Een verontrustende ontwikkeling, temeer omdat de daders geregeld overdag in drukbevolkte en kinderrijke omgevingen niets ontziend te werk gaan.
Bewoners zijn gestart met het initiatief “Wapens de wijk uit”. Politie en OM spelen daar op in met een telefoonnummer waar wapens kunnen worden gemeld. De aangevers kunnen rekenen op een beloning van maximaal 750 euro.
Er werd al driemaal een beloning uitgekeerd, maar dat is nog lang niet voldoende. Vandaar dat OM en politie het publiek opnieuw oproept het meldnummer te bellen als ze weten waar wapens aanwezig zijn.
Het nummer is 06-332 36 432. De aangifte komt dan binnen bij het Team Criminele Inlichtingen, dat absolute anonimiteit van de aangever garandeert.