nieuws

Zorgorganisatie in Rotterdam onder verscherpt toezicht

Zorgorganisatie Team voor Zorg (TVZ) in onder meer Rotterdam is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de inspectie zijn er "risico's voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg".
De inspectie zegt dat de deskundigheid van de zorgverleners niet altijd goed is afgestemd op de zorg die de cliënten nodig hebben. Daarnaast is niet van alle personeelsleden duidelijk waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn. Ook wordt niet gewerkt volgens de richtlijnen voor het veilig voorschrijven, opslaan, klaarmaken en toedienen van medicatie.
Het is niet de eerste keer dat TVZ op de radar van de inspectie staat. In 2016 en 2019 bracht de inspectie ook al bezoeken. Ten opzichte van toen zijn onvoldoende verbeteringen doorgevoerd, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Daarom is besloten de organisatie onder verscherpt toezicht te plaatsen.
Het verscherpt toezicht geldt voor zes maanden. In die tijd moet de organisatie de tekortkomingen herstellen. De inspectie kan in dat half jaar aangekondigd én onaangekondigd op bezoek komen.
TVZ levert niet alleen thuiszorg en begeleiding in Rotterdam, maar ook in Venlo, Amersfoort en Hoogland.