nieuws

Rapport: Humanitas deed wat het kon om coronadoden te voorkomen

Verzorgingshuis De Leeuwenhoek
Verzorgingshuis De Leeuwenhoek
Humanitas heeft alle maatregelen genomen die verwacht mochten worden toen het coronavirus in het Rotterdamse verzorgingshuis De Leeuwenhoek aan de Kruiskade uitbrak. Dat is de conclusie uit het onderzoeksrapport dat in opdracht van Humanitas donderdag is uitgebracht. In totaal zijn minimaal 22 bewoners in De Leeuwenhoek aan het coronavirus overleden.
In het rapport staat dat in het verzorgingshuis bij voorbaat al kwetsbare mensen zitten. "In dat huis verbleven bewoners, die op vier verschillende afdelingen intensieve zorg nodig hadden. Bewoners die niet alleen fysiek en lichamelijk ‘gewoon’ oud waren, maar door tal van factoren een bewogen leven hebben geleid en soms een biologische leeftijd hadden die ouder was dan hun kalenderleeftijd", valt te lezen.

Feesten, vakanties en zorgpersoneel

Verder wordt in het onderzoek benadrukt dat de 99 bewoners en familieleden, die uit alle windstreken komen, zorgen voor een culturele kruisbestuiving in De Leeuwenhoek. Vanwege meerdere (multiculturele) feesten en vakanties die in de maanden januari en februari plaatsvonden en het contact dat daaruit is ontstaan, was er een verhoogde kans op besmetting voor bewoners en medewerkers.
De deskundigen schrijven dat bij de uitbraak van het coronavirus er weinig kennis was. Ook was de organisatie in De Leeuwenhoek, bestaand uit twee mensen, kwetsbaar. Toen zij uitvielen door het coronavirus, heeft Humanitas extra personeel erbij genomen.

'Gedaan wat verwacht mocht worden'

"In die eerste chaos zijn er zeker dingen niet goed gegaan en waren er problemen zoals hierboven geschetst. Maar vastgesteld kan worden dat Humanitas, met de kennis van toen en in de geschetste context, de toenmalige richtlijnen volgend en er soms zelfs op vooruitlopend, alle maatregelen heeft genomen die op dat moment redelijkerwijs verwacht mochten worden", is in het rapport te lezen.
De media worden in het onderzoek ook genoemd. Volgens het rapport ontbrak het aan de nuance in de berichtgeving van de media. Familieleden en zorgmedewerkers van De Leeuwenhoek uiten hun bezorgdheid.
Lees meer: Zoon van overleden coronapatiënt in De Leeuwenhoek: 'Er sterven daar onnodig mensen'
Lees meer: Leugens en fouten; medewerkers doen boekje open over verzorgingshuis De Leeuwenhoek

Aanpassingen

Na verschillende aanpassingen is de situatie in De Leeuwenhoek verbeterd. Volgens het onderzoek valt het verzorgingshuis verder niets te verwijten.
In het rapport worden vier leerpunten aangehaald. Er moet meer aandacht komen voor de 'bijzondere functie, populatie en achtergrond' van De Leeuwenhoek. Ook moet de communicatie naar bewoners en familieleden beter. Daarnaast moet het infectiepreventiebeleid geborgd worden en moeten bewoners, familieleden en mensen op de werkvloer betrokken worden bij 'knelpunten en oplossingen op locatie'.

Reactie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat in een reactie weten dat er bij signalen en meldingen van coronabesmettingen contact wordt opgenomen met de bestuurder van de zorginstelling. Dat is ook gebeurd met Stichting Humanitas. "In het gesprek gaf de bestuurder aan de uitbraak van COVID-19 te laten onderzoeken. Dit onderzoek had als doel om te beoordelen wat anders had gekund en welke lessen voor de toekomst te leren zijn."
Humanitas heeft volgens Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de uitkomsten van dit onderzoek met de inspectie besproken. "Daarbij heeft de inspectie samen met het bestuur naar de toekomst gekeken. Hoe gebruikt Humanitas de lessen uit het onderzoek en de uitbraak die op De Leeuwenhoek is geweest? En hoe bereidt Humanitas zich voor op een volgende uitbraak?" Volgens de inspectie is het niet aan hen om in te gaan op de inhoud en bevindingen van het onderzoek van Humanitas.

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier