nieuws

Burgemeesters: coronacrisis verergert tweedeling in de maatschappij

Door de coronacrisis groeien in achterstandswijken problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij neemt toe. Dat stellen de burgemeesters van vijftien grote en middelgrote steden in een manifest dat zij dinsdagochtend overhandigen aan het kabinet. Onder hen zijn de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en zijn Schiedamse collega Lamers.
De burgemeesters roepen de regering op om samen met hen extra te investeren in wijken met veel bewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben: werklozen, mensen met psychische problemen, personen met weinig inkomen. Juist zij worden zwaar getroffen door de coronacrisis.
"Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen spanningen binnen gezinnen waar te veel problemen samenkomen, in kleine huizen met weinig veilige (buiten)ruimte. Mentale gezondheidsproblemen als stress, angst en depressie nemen toe, door de onzekerheid ten aanzien van de eigen gezondheid, maar ook door de onzekerheid over het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en volwassenen."

Hoger salaris voor leraren

De burgemeesters stellen verschillende oplossingen voor. Zo kan de achterstand in het onderwijs worden bestreden door het opzetten van zomerscholen, meer schoolloopbaan-begeleiding en extra lesuren in het volgend schooljaar.
Om het lerarentekort in deze wijken te verminderen pleiten ze voor een hoger salaris voor leraren die er lesgeven. Er moeten meer sport- en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren worden georganiseerd; jongeren moeten sowieso meer betrokken worden bij activiteiten in hun wijk.
De schuldhulpverlening moet laagdrempelig worden, er moeten meer ervaringsdeskundigen worden ingezet en er moet sneller resultaat worden geboekt. Schulden moeten ook vroeg gesignaleerd worden om mensen die ze hebben voor afglijden naar de misdaad te behoeden. Wie die door de coronacrisis zijn baan is verloren zou voorrang moeten krijgen op de arbeidsmarkt.
"Onorthodoxe maatregelen moeten daarbij niet worden geschuwd", schrijven de burgemeesters. "Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier