nieuws

Schoolbesturen blokkeren opvoering eindmusical groep 8 in Rotterdamse theaters

"Mooi nieuws!", schrijft de directeur van basisschool Jacob Maris in Rotterdam-Hillegersberg aan ouders en verzorgers over het vinden van een alternatief podium voor de eindmusical. “Jeugdtheater Hofplein stelt de grote zaal ter beschikking voor de uitvoering van de musical van groep 8.” Een dag later moet hij ouders en kinderen alweer melden dat het toch niet door kan gaan. Hij is teruggefloten door de Rotterdamse schoolbesturen.
Ouders en kinderen begrijpen er niets van en zijn ontgoocheld. Met dit alternatief kunnen ze zich toch aan de coronaregels houden? Meerdere basisscholen hebben oren naar de uitwijkmogelijkheid van een musicaluitvoering op een theaterpodium. Vanaf 1 juli mag daar honderd man publiek aanwezig zijn. Maar door het collectieve 'nee' van de gezamenlijke schoolbesturen vallen alle plannen in duigen.

Groep 8 is boos

Groep 8 van de Jacob Marisschool is boos. De 12-jarige Jikke stuurt namens haar klasgenoten een mail naar de Rotterdamse onderwijswethouder Saïd Kasmi. “U zal mij en mijn klas heel erg blij maken als u tegen het bestuur zegt dat de scholen hun musical gewoon binnen mogen uitvoeren, als zij aan de Covid-19 maatregelen voldoen. Of heeft u een andere tip om de musical alsnog door te laten gaan?”
De tekst gaat verder onder de video
Ook ouders zijn verbolgen. “Ik vind het zo onrechtvaardig, het was een superleuke win-winsituatie, zegt een moeder. “De kinderen van groep 8 hebben al zo’n slecht schooleinde en waarom mag dit nou niet?” Haar dochter is diep teleurgesteld en maakt zich zorgen dat er nu helemaal geen musical meer kan worden opgevoerd.
Meer ouders balen. “Schoolbesturen in Rotterdam hanteren strengere coronaregels dan het kabinet voorschrijft. Achtstegroepers worden daardoor gedupeerd en kunnen geen afscheid nemen van een belangrijke periode in hun leven. Onbegrijpelijk en ook niet nodig!”
Sinds 8 juni zijn de basisscholen weer volledig open en worden alle kinderen weer vijf dagen per week op school verwacht. De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. Wel moeten ze continu hun handen wassen en mogen ouders niet op het schoolplein of in het schoolgebouw komen. Drie maanden hebben de kinderen online thuisonderwijs genoten na de sluiting van de scholen half maart door het coronavirus.
Veel basisscholen worstelen met de opvoering van de afscheidsmusical. Meestal wordt die opgevoerd in de aula van school of in kleine zaaltjes in de buurt. De veiligheidsmaatregel van afstand houden maakt een uitvoering in bijzijn van ouders, familie en vrienden onmogelijk. Een aantal ouders gaat zelf de boer op. Het Luxor Theater en Theater Hofplein staan open voor het idee en zijn bereid hun grote zalen beschikbaar te stellen.

Theaters willen musicals op podium

De theaters mogen sinds 1 juni weer open voor maximaal dertig man publiek en vanaf 1 juli mogen er honderd mensen komen kijken naar een voorstelling. Voor het Luxor Theater is dat niet rendabel en ze houden de deuren voorlopig nog dicht voor theaterproducties. Wel willen ze iets betekenen voor de stad door hun zalen en techniek beschikbaar te stellen voor de schoolmusicals. Het Luxor staat open voor iedere basisschool en vraagt alleen een ouderbijdrage als tegenprestatie.
De schooldirecteur schrijft verheugd een mail aan de ouders. “We vinden het ontzettend leuk dat de kinderen op woensdag 15 juli de voorstelling ‘live’ kunnen laten zien aan de ouders. Het enige voorbehoud vanuit het theater is dat de honderd mensen-grens gehandhaafd blijft.” Het aantal aanwezigen moet daardoor beperkt blijven tot twee genodigden per leerling. De rest kan meekijken via een online verbinding.
Het inlichten van zijn schoolbestuur lijkt nog maar een formaliteit. Maar dat is een inschattingsfout. De gezamenlijke schoolbesturen van de tweehonderd Rotterdamse basisscholen, verenigd in FOKOR, trekken één lijn: dit gaat niet gebeuren.
Verklaring? De schoolbesturen gunnen de leerlingen van groep 8 een ander afscheid maar willen geen ouders aanwezig bij de musical omdat die zich niet altijd houden aan de voorgeschreven coronaregels op school. "We willen mogelijke escalaties met of tussen ouders écht te allen tijde voorkomen", laat Ton Groot Zwaaftink namens FOKOR in een schriftelijke reactie weten.

Ouders houden zich niet aan afspraken

"Immers waar wij zeker weten dat wij onze leerlingen in de hand kunnen houden, is dat voor hun ouders niet net zo vanzelfsprekend. Wij zien nu al in en rond onze scholen dat niet alle ouders zich aan de gemaakte afspraken houden en daar nauwelijks op aanspreekbaar zijn. Wij gunnen de kinderen dat de musical in een feestelijke sfeer verloopt. Wij willen die feestelijkheden niet verstoren door ouders te moeten aanspreken op hun gedrag", meldt Groot Zwaaftink namens de gezamenlijke schoolbesturen.
Ook willen de schoolbesturen geen onderscheid maken dat de ene school wel mag en de andere niet. Na een inventarisatie langs de verschillende theaters bleek er namelijk ruimte voor zestig scholen. "Dat betekent dat heel veel scholen geen gebruik kunnen maken van het aanbod", laat Groot Zwaaftink weten. Alle tweehonderd basisscholen in Rotterdam de kans geven hun afscheidsmusical in een theater op te voeren, is volgens de scholenbesturen dus niet haalbaar.
In Vlaardingen lukt het wel. Daar worden alle eindmusicals opgevoerd in de Stadsgehoorzaal. Het gaat daar om ongeveer veertien scholen en een fonds stelt geld beschikbaar.
Lees meer: Afscheidsmusicals Vlaardingse basisscholen in een echt theater
In Den Haag, Delft en Leiden krijgen basisscholen tweeduizend euro cadeau van het Fonds 1818 als ze de eindmusical opvoeren in een theater in de buurt. Het Fonds 1818 wil zo scholen en lege theaters helpen.
De gezamenlijke schoolbesturen in Rotterdam maken geen uitzondering, ook niet voor de afspraken met theaters op eigen initiatief van een aantal ouders. Vreemd vinden de ouders. “Dit soort dingen wordt nooit centraal geregeld en laten ze altijd aan de school en ouders over”, zegt een moeder. Ook vinden ouders dat de gemeente Rotterdam deze kans kan aangrijpen. “Met een beetje goede wil, is dit Rotterdam breed voor elkaar te krijgen”, zegt een andere moeder.
Onderwijswethouder Saïd Kasmi laat weten dat hij de mail van Jikke heeft ontvangen en dat hij het heel jammer vindt voor de achtste groepers. "Ik kan me heel goed voorstellen dat kinderen en ouders teleurgesteld zijn dat de musical dit jaar anders wordt georganiseerd. De eindmusical is een bijzondere gelegenheid waar kinderen en ouders altijd erg naar uitkijken en het is een mooie afsluiting van de basisschool."
Maar de wethouder begrijpt de maatregel van de schoolbesturen en gaat daar niets aan veranderen. "Het besluit van de schoolbesturen is in lijn met het protocol van de PO-raad en die adviseert terughoudend te zijn met groepsactiviteiten, waaronder musicals. Veiligheid staat voorop. Als wethouder kan ik dat niet veranderen."
Wethouder Kasmi gaat er wel vanuit dat scholen en schoolbesturen er alles aan doen om met een leuk alternatief te komen.
De directeur van de school in Hillegersberg biedt aan kinderen en ouders zijn welgemeende excuses aan en gaat op zoek naar een andere vorm voor de afscheidsavond. Veel scholen zijn al bezig met het verfilmen van de musical. Het Open Venster in Rotterdam-Zuid gaat daarvoor gebruik maken van het podium en de techniek van het Oude Luxor. Groep 8 gaat daar hun musical opnemen en daarna kan de film onder ouders en kinderen verspreid worden.

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier