nieuws

Cultuuradvies: Museum Rotterdam moet dicht

Museum Rotterdam kan beter de deuren sluiten en moet zichzelf opnieuw uitvinden. In een persbericht schrijft het museum dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) dit adviseert in het Cultuurplan, het vierjaarlijks advies over de verdeling van het gemeentelijk cultuurbudget.
De Rotterdamse pot met cultuursubsidies bevat jaarlijks ruim 82 miljoen euro. Het verdelingsadvies van de RRKC wordt vaak zonder grote wijzigingen opgevolgd. Dat levert altijd weer winnaars en verliezers op.

Grootste verliezer

Zo'n verliezer is dit keer Museum Rotterdam, het is zelfs de grootste verliezer. Dat heeft sinds 2016 de hoofdvestiging in het Timmerhuis, achter het stadhuis. Daar wordt het verhaal van de stad verteld met meer dan honderdduizend historische voorwerpen en met foto's en video's. Ook Museum Rotterdam 40-45 NU, aan de Coolhaven hoort erbij. Museum Rotterdam had vijf miljoen subsidie gevraagd, maar krijgt van de RRKC maar één miljoen.
Dat geld is bedoeld voor het beheer van de collectie en het ontwikkelen van een nieuwe museale functie, want zoals het nu gaat kan het museum beter sluiten, vindt de RRKC. Voorzitter Jacob van der Goot: "Museum Rotterdam heeft het goed geprobeerd, maar dat kan niet verder op deze plek en heeft ook geen goed genoeg plan om de stadsmuseale functie nieuw leven in te blazen. Dus we stellen voor om daarmee uit te scheiden."

Antwerpen

Museum Rotterdam laat weten dat de Raad voorstelt om de tijd te nemen om iets nieuws te ontwikkelen, in samenwerking met andere musea, zoals het Maritiem en Museum Boijmans van Beuningen. Op termijn moet dat resulteren in een nieuw Museum Rotterdam.
Het verhaal van Rotterdam moet wel verteld worden volgens Van der Goot. "Maar op een manier die past bij het Rotterdam van vandaag."
Hij heeft daarbij een voorbeeld voor ogen: "In Antwerpen heeft men een paar jaar geleden alle collecties die de gemeente had bij elkaar gebracht in het museum aan de Schelde en daar een gebouw voor neergezet. Daar is echt een stadsmuseale functie ontstaan. Daar heeft men een stap gemaakt naar de 21ste eeuw. Dat moeten wij ook doen."

Schok

Museum Rotterdam heeft in een schriftelijke reactie geschokt gereageerd op het advies in het Cultuurplan. "De RRKC verwijt ons dat we geen visie hebben, maar in die stelling herkent het museum zich totaal niet. Museum Rotterdam beschikt wel degelijk over een heldere en uitgebreide visie op het stadsmuseum van de toekomst en betreurt het dat de raad daar blijkbaar geen, dan wel onvoldoende, kennis van heeft genomen."
Het advies van de RRKC wordt door het college van B&W verwerkt in een voorstel waar de Rotterdamse gemeenteraad in het najaar een besluit over neemt.