nieuws

Rotterdam zet groot in op omscholen van werkzoekenden

Rotterdam wil een fonds van 50 miljoen euro voor het om- en bijscholen van mensen die in de bijstand zitten. Het is een van de nieuwe maatregelen die het stadsbestuur dinsdag heeft gepresenteerd om werkloosheid aan te pakken. Ook komt er een loopbaanwinkel voor carrière-advies en een experiment met wijkbasisbanen.
Bij de start van dit stadsbestuur in 2018 was er de wens om in vier jaar tijd het aantal mensen met een uitkering terug te brengen tot 30-duizend. Gekozen werd voor een persoonlijke aanpak. Er werd ook gekeken welke problemen een werkzoekende had en wat daar aan gedaan kon worden. Er werden ook Leerwerkakkoorden gesloten.
In de afgelopen twee jaar zijn volgens de gemeente ruim 9-duizend Rotterdammers aan het werk gegaan. Half maart van dit jaar was het aantal Rotterdammers met een uitkering gezakt naar 33.500.

Toch meer bijstandsuitkeringen

De coronacrisis heeft Rotterdam hard geraakt. Het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering is de afgelopen drie maanden snel toegenomen met een stijging van 2-duizend Rotterdammers. De verwachting is het eind van dit jaar gestegen is naar 38.700.
De doelstellingen om het aantal uitkeringen terug te brengen tot 30.000 gaat niet meer gehaald worden tijdens de termijn van dit stadsbestuur. Maar toch wil Rotterdam er de komende twee jaar alles aan doen om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te krijgen. Een van de belangrijkste troeven daarbij is volgens wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen het om-, her- en bijscholen van werkzoekenden.

Scholing

Mensen die nu niet opnieuw aan de slag kunnen of jongeren die van school komen en geen baan kunnen vinden moeten via om- of bijscholing voorbereid worden op werk in een van de sectoren waar op dit moment nog steeds veel vraag naar is. Bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg of de techniek.
Wethouder Moti: “We willen na de zomer starten met driehonderd Rotterdammers, maar we beginnen ook gelijk gesprekken met het Rijk te voeren voor meer geld zodat uiteindelijk 10-duizenden Rotterdammers in aanmerking kunnen komen voor om- en bijscholing."
Wethouder Moti vertelt:
Als het gaat om 20-duizend plekken dan zijn de kosten al snel meer dan 50 miljoen euro. De eerste gesprekken verlopen positief, maar of en wanneer de deal beklonken wordt is nog niet bekend.

Meer digitaal en flexibel onderwijs

Het om- en bijscholen is volgens Philippe Raets bestuursvoorzitter ROC Zadkine de juiste oplossing. Samen met Albeda verzorgt hij straks de lessen. Raets: “In plaats van lange driejarige opleidingen gaan we steeds vaker losse modules aanbieden. En we gaan ons onderwijs voor een stuk ook inrichten voor onderwijs op afstand. Voor mensen die niet fulltime naar school willen."
Phillipe Raets van het ROC Zadkine vertelt:

Wijkbasisbaan

Rotterdam start ook een kleinschalig experiment met wijkbasisbanen. Dat is een voorstel van de PvdA en het CDA in de gemeenteraad. “Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die al langdurig werkloos zijn, lukt het vaak niet om aan het werk te komen. Er zijn ook bedrijven die werk zien dat ze graag willen vervullen, maar daar het geld niet voor hebben om een volledig salaris voor te kunnen willen betalen. Als de gemeente Rotterdam nu deels die banen subsidieert en de werkgever betaalt het restant, dan kan een volledig salaris betaald worden aan de werknemer”, aldus Moti.
Lees meer: CDA en PvdA: geef langdurig werklozen betaalde baan in hun wijk
In het verleden hebben verschillende van dit soort experimenten plaatsgevonden. Vaak was het volledig betaald door subsidie, zoals de ID-banen. Nu zal dat dus niet gebeuren. De werkgever betaalt mee.
Voorwaarde is wel dat het geen vervanging is van al bestaande baan. Deze zomer wordt er een kleine proef gedaan met tien Rotterdammers. Daarna wordt gekeken of er een vervolg komt.