Woningcorporatie Woonstad: 'Code rood voor sociale woningbouw Rotterdam'

Onze regio kijkt de komende jaren tegen torenhoge financiële tekorten aan voor de bouw en verduurzaming van betaalbare woningen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de koepel van de woningcorporaties Aedes en drie ministeries. Het gebrek aan geld zorgt al in 2024 voor problemen en zal in 2035 oplopen naar miljarden, zo is de voorspelling. Woonstad spreekt van 'code rood'.

In heel Nederland moeten de woningcorporaties tot 2035 jaarlijks 25 duizend sociale huurwoningen bouwen. Ook moeten ze tienduizenden bestaande woningen verduurzamen. Daarvoor komen ze naar schatting 31 miljard euro te kort. Oorzaak is dat de kosten volgens de corporaties harder stijgen dan de inkomsten. Volgens hen is bijvoorbeeld de verhuurdersheffing te hoog, de belasting op sociale huurwoningen. En de huren stijgen niet hard genoeg om alle kosten te dekken.

Regio Rotterdam: minder middelen, meer woningen nodig

In de regio Haaglanden/Midden-Nederland/Rotterdam moet het meest gebeuren. In totaal is voor sociale woningbouw en verduurzaming tot 2035 naar schatting 24 miljard nodig. Maar de regio hikt nu al tegen een tekort aan van 10 miljard euro. "Dat betekent dat 40 procent van de investeringen niet gerealiseerd kan worden", concluderen de gezamenlijke woningcorporaties SvWrR en Maaskoepel in de regio Rotterdam.

Een extra probleem is dat een van de grootste woningcorporaties in de regio - Vestia - nauwelijks kan en mag investeren. Vestia is nog steeds niet bekomen van de financiële tekorten die het opliep na het schandaal met foute beleggingen.

Het gaat in onze regio al knellen vanaf 2024, erkent ook minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Er lopen al gesprekken met bestuurders in onze regio over de dreigende financiële tekorten. Ook wil Ollongren in het najaar zelf met voorstellen komen. "Het rapport laat zien dat de oplossingen op hoofdlijnen zijn in te delen in een lastenverlichting voor de corporaties, het verhogen van de (huur)inkomsten of het aanpassen van de maatschappelijke opgaven waarvoor ze aan de lat staan." Ollongren wijst er op dat elke oplossing een prijs heeft.

De minister verwacht dat het nieuwe kabinet, dat na de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar aantreedt, zal beslissen hoe de financiële tekorten moeten worden voorkomen.

De Partij voor de Arbeid in Rotterdam heeft al schriftelijke vragen ingediend.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Woningmarkt Rotterdam Woonstad Vestia
Deel dit artikel: