nieuws

Protest in Brielle tegen stookinstallatie: 'Moet je niet willen in een dichtbevolkt gebied als dit'

Bewoners van Vierpolders, Zwartewaal en Brielle hebben maandagavond gedemonstreerd bij het gemeentehuis van Brielle. Zij willen geen biomassa stookinstallatie aan de Tuindersweg in Vierpolders. De tegenstanders krijgen steun van de politiek. Maar een gelopen race is het nog niet.
Angela Bal is een buurtbewoner en de organisator van de demonstratie. "Alle bewoners zijn tegen de komst van de stookinstallatie. De gezondheid staat bovenaan. Een installatie zorgt voor fijnstof, verkeersoverlast en geluidsoverlast."

Viezer dan een kolencentrale

Bas van der Linden van het CDA vult aan: "Het is zo dat de kleine centrales veel meer uitstoten dan grote centrales, omdat er veel minder eisen aan gesteld worden. En dus zeggen wij: dit moet je niet willen in een dichtbevolkt gebied als dit."
Inwonersbelangen (IBGB), de grootste partij van de gemeente, is het hiermee eens en schaart zich achter het CDA en D66, die een motie hebben ingediend tegen de bouw.
"Wij zijn ook geen voorstander van de stookinstallatie. We hebben de motie van de partijen bestudeerd en daar kunnen wij achter staan. En met de stemming gaan we dat ook vertellen", zegt Frits de Reus van IBGB.
Uiteindelijk vinden de demonstranten dertien raadsleden aan hun zijde. Slechts drie hebben geen bezwaar tegen de stookinstallatie. Toch betekent dat nog niet dat er helemaal geen centrale komt. Want de aanvraag voor de installatie is afgelopen zondag door de initiatiefnemers, acht glastuinondernemers, ingediend.
"Deze moet beoordeeld worden op het bestemmingsplan en dan is het van belang of zo'n installatie al dan niet past in het bestemmingsplan. Aan de hand daarvan zal het college een besluit moeten nemen of ze daar wel of geen vergunning voor geven", legt De Reus uit.
Er wordt in Nederland al langer vanuit verschillende hoeken weerstand geboden tegen biomassacentrales. Zo zijn er deskundigen die zeggen dat dit soort centrales op de korte termijn viezer zijn dan een kolencentrale. Lees meer: GGD's waarschuwen voor gezondheidseffecten klimaatbeleid