nieuws

Meer overtredingen, toch minder zware vergrijpen met risicovolle stoffen

Archieffoto
Archieffoto
Risicovolle bedrijven in Zuid-Holland hebben in 2019 meer overtredingen begaan bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Ook zijn minder bedrijven zonder fouten gebleken. Toch blijkt uit de inspecties dat grove en gevaarlijke tekortkomingen steeds minder voorkomen.
Twee keer ging een bedrijf vorig jaar dusdanig in de fout, dat het werk moest worden stilgelegd. Twee keer ging het ook om een vestiging van Koole transport en opslag. In beide gevallen was de veiligheid van het personeel in gevaar. Ook waren de problemen op Pernis en op Vondelingenplaat binnen een dag verholpen.
In totaal, blijkt uit de rapporten, begingen de bedrijven 270 overtredingen (243 in 2018). Het merendeel (210) behoorde tot de categorie geen gevaar. Het ging vooral om administratieve fouten. De overige 58 fouten konden niet direct tot gevaar leiden.
Handel en distributie en opslag en transport waren net als in 2018 de sectoren met de meeste overtredingen. Overslag en transport (94; was 23) namen als koploper het stokje over van handel distributie (36; was 122). De bulkchemie liet daarentegen een stijging van 58 naar 77 zien.
De inspecties werden gedaan door de Milieudienst Rijnmond DCMR, de Veiligheidsregio’s en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De laatste dienst kwam in 2019 tot meer controles dan voorheen. Door staatssecretaris Van Veldhoven wordt de toename van die inspecties gezien als een mogelijke reden voor de stijging van het aantal overtredingen.
In het verleden maakten bedrijven met risicovolle stoffen veel meer en zwaardere overtredingen. Na de problemen bij Chemie Pack (brand) en Odfjell (ontsnappen van gevaarlijke stoffen) werd besloten tot een veel strengere aanpak.
Lees meer: DCMR:Zeven risicobedrijven in Rijnmond blijven achter