nieuws

Rotterdamse politiek: 40 miljoen euro blijft maximale bijdrage aan nieuw Feyenoord-stadion

De voltallige coalitie en grootste oppositiepartij in de Rotterdamse gemeenteraad zijn het eens over een grotere financiële bijdrage aan het nieuwe Feyenoord Stadion: die gaat er niet komen. De Rotterdamse politiek houdt vast aan wat het vorige college destijds heeft afgesproken: 40 miljoen euro, geen cent meer.
De politici op de Coolsingel reageren daarmee op een vraag die wij hen voorlegden naar aanleiding van de twijfels die er bij Feyenoord zijn gerezen over het doorgaan met de ontwikkeling van een nieuw stadion.
Lees meer: Feyenoord hervat gesprekken over nieuw stadion, maar twijfelt aan businesscase
Over een maand komt Feyenoord met het verlossende woord: gaat het door met de huidige plannen om de Kuip te verlaten of gaat de stekker eruit? De twijfel bij de stadionclub zit 'm in de businesscase: Levert het nieuwe stadion wel genoeg extra geld op?

Twijfel binnen clubleiding

Bronnen binnen Feyenoord laten Rijnmond weten dat er in de clubleiding mensen zijn die vinden dat een nieuw stadion in het huidige plan jaarlijks te weinig oplevert (25 miljoen euro), terwijl de investering gigantisch is (444 miljoen euro). Het risico van die investering ligt ook voor het grootste deel bij Feyenoord. De businesscase is meerdere malen aangepast, maar nog altijd klinkt uit de directiekamer van Feyenoord geen volmondig 'ja, we doen het!'
Volgens de mensen die wij spraken is één manier om de Feyenoord-leiding alsnog te overtuigen: De stad Rotterdam moet meer geld in het project stoppen dan afgesproken. Vanuit de gemeente is in 2017 toegezegd dat voor 40 miljoen aan aandelen wordt gekocht (plus een investering van 35 miljoen euro in de infrastructuur en 60 miljoen euro voor de aankoop van de grond onder het stadion, die daarna in erfpacht wordt uitgegeven). Bij een grotere deelname door Rotterdam gaan de lasten voor Feyenoord omlaag, omdat de club dan minder hoeft te lenen. Een rondgang door het stadhuis maakt echter duidelijk dat dit ijdele hoop is.

'Een hogere bijdrage staat niet in het voorstel'

De coalitie GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD en ChristenUnie/SGP wijst unaniem naar de zogenaamde Position Paper die drie jaar geleden is opgesteld. Daarin zijn de participatie-voorwaarden vastgelegd.
"We waren destijds al tegen een gemeentelijke bijdrage voor het stadion", zegt Astrid Kockelkoren (GroenLinks). "Wij vinden dat een gemeente geen voetbalclub moet steunen, maar we voeren nu het raadsbesluit uit van 2017. Een hogere bijdrage staat niet in het voorstel, dus daar staan we zeer kritisch tegenover."
Dennis Tak (PvdA) is het daar mee eens: "Wat we nu hebben afgesproken is al vrij riant. Daar hebben we een afspraak over. This is it, wat mij betreft."

Vertrouwen

D66 is altijd een groot voorstander geweest van het stadionplan als onderdeel van Feyenoord City. Chantal Zeegers is dan ook duidelijk: "Wij zien een nieuw stadion helemaal zitten, mede door de gebiedsontwikkeling. We investeren er al heel veel in en we houden ons aan de gemaakte afspraken."
Een zelfde geluid komt uit de mond van CDA-raadslid Christine Eskes: "Het is aan Feyenoord om te bepalen of de business case voldoende vertrouwen geeft, daar moeten zij een besluit over nemen. Wij gaan niet meer sleutelen aan de afspraken, daar is geen enkele aanleiding voor."
Jan-Willem Verheij (VVD) doet ook een duit in het zakje: "Het is heel simpel. We hebben destijds een raadsbesluit genomen over de bijdrage aan het nieuwe stadion. In mijn stemverklaring ben ik toen heel duidelijk geweest: 40 miljoen euro voor aandelen is het maximum, maar liever minder. Ik heb toen een motie ingediend voor een eventuele exitstrategie. Die motie is aangenomen: we hoeven niet mee te doen. Dus 40 miljoen en niet meer!"
Gerben van Dijk (CU/SGP): "Wij zijn als partij geen grote fan van voetbal en gemeentelijke bijdragen. Dus als die vraag komt dan zie ik vooralsnog geen reden om positief te reageren."
Ook in de oppositiebankjes gaan de handen niet op elkaar voor een eventuele extra investering in het nieuwe stadion van Feyenoord. Robert Simons (Leefbaar Rotterdam): "We vinden al dat we veel bijdragen als gemeente. En er moet in deze tijd ook nog veel geld naar sectoren die getroffen zijn door corona. Het hangt wellicht af van de reden van het verzoek van Feyenoord, maar als je het me nu zo vraagt, zeg ik in eerste instantie: nee."

Feyenoord

De Feyenoord-leiding begrijpt maar al te goed dat in de ontwikkeling van een nieuw stadion al zo veel grote stappen zijn gezet dat het 'point of no return' eigenlijk al gepasseerd is. Zo is een lening aangegaan met de Amerikaanse bank Goldman Sachs van bijna 25 miljoen euro, enkel om de ontwikkelkosten te dekken.
Feyenoord-directeur Mark Koevermans, vorige week, over de stand van zaken rond het stadion

Daarnaast is een aantal belangrijke en dure vergunningen aangevraagd. Toch is er nog altijd de twijfel bij de Raad van Commissarissen en directie in de Kuip, want een investering van bijna een half miljard euro is heel veel geld.
Die twijfel had de gemeente enigszins weg kunnen nemen, maar dat gebeurt dus niet. En dan is Feyenoord, net als de rest van de wereld, ook nog eens geconfronteerd met de economische ramp door corona, wat het zoeken naar investeerders in het project niet heeft vereenvoudigd. Het maakt het nemen van dat allesbepalende besluit nog lastiger.
Lees meer: Hoe staat het ervoor met nieuw Feyenoord-stadion? Coronacrisis is extra horde