nieuws

Rekenkamer kritisch op deelname gemeente Rotterdam aan nieuw Feyenoord-stadion

Artist impression van het nieuwe stadion van Feyenoord Bron: OMA
Artist impression van het nieuwe stadion van Feyenoord Bron: OMA
De Rekenkamer Rotterdam is kritisch op de deelname van de gemeente Rotterdam aan het nieuwe Feyenoord-stadion, een belangrijk onderdeel van het project Feyenoord City. De Rekenkamer vindt dat er onvoldoende publiek belang is om de deelname van de gemeente in de gebiedsontwikkeling op Zuid te rechtvaardigen.
De Rekenkamer Rotterdam heeft donderdag haar onderzoeksbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Vanwege de omvang van de investering en de potentiële risico’s heeft de Rekenkamer Rotterdam onderzoek gedaan naar de rol van de gemeente in het nieuwe stadion van Feyenoord. Daarbij is gekeken of er voor de gemeente voldoende publiek belang is om de deelname te rechtvaardigen, of de risico’s afdoende zijn getoetst en of er op basis daarvan voldoende zekerheid is ingebouwd. De Rekenkamer is kritisch in haar rapport aan de gemeenteraad.
De gemeente is van plan om voor een aanzienlijk bedrag deel te nemen aan het nieuw te bouwen onderkomen aan de Maas. Het gaat onder meer om een beoogde deelname in het eigen vermogen voor de financiering van een nieuw stadion (voor een bedrag van maximaal 40 miljoen euro) en de aankoop van de grond onder het stadion in combinatie met uitgifte hiervan in erfpacht (voor maximaal 60 miljoen euro). Ook wordt een bestaande lening aan Stadion Feijenoord omgezet in aandelen (7,9 miljoen euro) en heeft de gemeente geld gereserveerd voor een mobiliteitsprogramma.Lees meer: Rotterdamse politiek:40 miljoen euro blijft maximale bijdrage aan nieuw Feyenoord-stadion
Eerder deze week lieten raadsleden aan Rijnmond weten dat Feyenoord niet op meer gemeentelijke deelname in het project Feyenoord City hoeft te rekenen. Binnen een maand komt Feyenoord met het verlossende woord: gaat het door met de huidige plannen om de Kuip te verlaten of gaat de stekker eruit? De twijfel bij de stadionclub zit 'm in de businesscase: Levert het nieuwe stadion wel genoeg extra geld op?Lees meer: Feyenoord hervat gesprekken over nieuw stadion, maar twijfelt aan businesscase

Risico dat gemeente meer verantwoordelijkheid op zich neemt dan past bij haar rol

Volgens de Rekenkamer stond in de besluitvorming over Feyenoord City het maatschappelijk belang van de gebiedsontwikkeling centraal, maar is er geen duidelijke onderbouwing van dat publiek belang van aandeelhouderschap in het nieuwe stadion. "De hiervoor benodigde zelfstandige besluitvorming heeft niet plaatsgevonden en hierdoor zijn geen alternatieven afgewogen."
Verder schrijft de Rekenkamer dat er een risico is dat de gemeente door toenemende druk op Feyenoord City meer verantwoordelijk op zich neemt dan strikt past bij haar rol en gemaakte afspraken. De Rekenkamer beveelt aan om alsnog helder te definiëren welk publiek belang de gemeente zou moeten dienen met deelname in het stadion. Ook is er kritiek over de manier waarop de risico's van het project in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de raad worden gepresenteerd.

College herkent zich niet in de conclusies

In een reactie op de conclusies van het onderzoek van de Rekenkamer zegt het college zich niet te herkennen in enkele conclusies. "Wij zijn van mening dat er in 2016 en 2017 een zorgvuldig en intensief proces met de gemeenteraad is doorlopen. (...) Het nieuwe stadion is een onmisbaar onderdeel van het project Feyenoord City (gebiedsontwikkeling). De gebiedsontwikkeling levert maatschappelijke meerwaarde op. En een deelneming in het stadion is onmisbaar om de gebiedsontwikkeling tot stand te brengen en dient daarmee dus een publiek belang."