nieuws

Directeur Rekenkamer: Gemeenteraad moet in gesprek over noodzaak van nieuw stadion in Feyenoord City

De gemeenteraad en het college moeten in gesprek over de noodzaak van een nieuw stadion in de gebiedsontwikkeling op Rotterdam Zuid, rondom Feyenoord City. Dat zegt Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer, op Radio Rijnmond.
"Als je als gemeente deelneemt in de komst van een nieuw stadion, moet er voldoende publiek belang zijn. De mening van de Rekenkamer is dat dit tot op heden niet het geval is. En die aanwezigheid van publiek belang is een keiharde wettelijke eis."
"Er is gekeken naar de hele brede gebiedsontwikkeling," licht Hofstra namens de Rekenkamer Rotterdam toe. "Het stadion is daar een onderdeel van. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de gemeente heeft nagelaten om met betrekking tot dat stadion ook aan te tonen dat dit publieke belang er is. De discussie of de gebiedsontwikkeling ook tot stand kan komen zonder een nieuw stadion heeft niet plaatsgevonden. Er zijn geen alternatieve gebiedsontwikkelingen onderzocht, zonder een nieuw stadion in Feyenoord City."
Vanwege de omvang van de investering en de mogelijke risico’s heeft de Rekenkamer Rotterdam onderzoek uitgevoerd naar Feyenoord City. De gemeente is van plan om voor meer dan 100 miljoen deel te nemen aan Feyenoord City. Het gaat onder meer om een beoogde deelname in het eigen vermogen voor de financiering van een nieuw stadion, voor een bedrag van 40 miljoen euro.
De Rekenkamer Rotterdam is kritisch op die deelname van de gemeente Rotterdam aan Feyenoord City, met name op het aandeelhouderschap in het nieuwe stadion. De Rekenkamer vindt dat er onvoldoende publiek belang is om de deelname van de gemeente in de gebiedsontwikkeling op Zuid te rechtvaardigen.
Eerder werd bekend dat er bij Feyenoord twijfels zijn over de nieuwe businesscase, die nog goedgekeurd moet worden. De Rekenkamer buigt zich er op een later moment ook nog over, maar zegt in een eerste conclusie de metingen van de risico's te positief te vinden. "De businesscase moet nog gereviewd worden. Daarna vellen wij ook nog een oordeel over die daadwerkelijke businesscase. Daarna heeft de gemeenteraad heeft het laatste woord. Zij zullen pas iets zeggen als de businesscase op tafel ligt met onze review daarover."
In een reactie op de conclusies van het onderzoek van de Rekenkamer zegt het Rotterdamse college zich niet te herkennen in enkele conclusies. "Wij zijn van mening dat er in 2016 en 2017 een zorgvuldig en intensief proces met de gemeenteraad is doorlopen."