nieuws

Oppositie Rotterdam: 'Wees voorzichtig met spaarpot gemeente'

Rotterdamse gemeenteraad
Rotterdamse gemeenteraad
De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad vindt het geen goed plan van het stadsbestuur dat er voor tegenvallers in de begroting dit jaar heel veel geld uit de algemene reserves wordt gehaald. Dan is de spaarpot te snel leeg.
Voor uitgaven die met corona te maken hebben, zoals hulp aan ondernemers, is dat wat de oppositie betreft goed, maar niet voor andere kosten waar eigenlijk geen geld voor is. Dan moet er ergens op bezuinigd worden.
De corona-uitbraak en de daarop volgende lockdown heeft Rotterdam hard getroffen. De inkomsten, zoals toeristenbelastingen en parkeergeld, zijn flink gedaald. Miljoenen zijn uitgetrokken om ondernemers, die hun inkomsten zagen wegvallen, te ondersteunen. De eerste schatting is dat corona de stad nu al 53 miljoen heeft gekost.
Maar omdat voor andere zaken zoals bijvoorbeeld de zorg (45,9 miljoen) ook extra geld nodig is, loopt het uiteindelijke bedrag dat Rotterdam te kort komt in de huidige begroting op tot 110 miljoen euro.
Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, wordt verwacht dat het nog verder kan oplopen. Om toch voorlopig een sluitende begroting te krijgen wordt voor die 110 miljoen euro nu voorgesteld een beroep te doen op de spaarpot van de gemeente, de algemene reserve.

'Slecht plan'

Joost Eerdmans van Leefbaar: “Over de kosten van corona praten we niet, dat is crisisgeld. De andere helft van de tekorten, zo’n beetje 57 miljoen, komt niet door corona. Dat is dus slecht begroot. Wat doen ze? Dat geld trekken ze allemaal uit de noodreserves”.
In de oppositie vinden ze dat een slecht plan. Stephan van Baarle van Denk: “Dit college kan niet eens het begin van een plan aangeven hoe we dat met de gemeentelijke financiën gaan oplossen. Moeten we dan denken aan bijvoorbeeld een stijging van de heffingen? Dat zou geen goed idee zijn. Waar gaan we het geld dan vandaan halen?”
50Plus wijst erop dat nu er geld uit de algemene reserves komt de dat de spaarpot steeds leger wordt. Ellen Verkoelen: “Dus je hebt geen gelden voor de toekomst”.

Alternatieven

Denk is er voorstander van om mensen die meer geld hebben meer lokale belasting te laten betalen. Op die manier moeten mensen met een krappere beurs worden ontzien. Ook kan er volgens Van Baarle bespaard worden op de renovatie van Boijmans van Beuningen.
Leefbaar Rotterdam wil dat het plan om huizen van het gas afhalen voorlopig niet doorgaat. Joost Eerdmans: “Kies je prioriteiten. Geen gekkigheid met hysterische projecten rond iedereen van het gas afhalen. Bespaar dat geld en zet dat tegenover de kosten die je moet maken zoals de zorg, die toeneemt of cultuursector die je wilt redden”.
Ook wil Leefbaar de rattenplaag aanpakken en de overlast van zwerfafval.

'Niet bezuinigen, maar investeren'

Coalitiepartijen GroenLinks en D66 zeggen dat ze niet voor het direct bezuinigen zijn. De algemene reserve is juist voor dit soort situaties.
Bezuinigingen kunnen op termijn nodig zijn, maar daar moet goed naar gekeken worden. Ook zal voor een deel van de tekorten nog compensatie komen vanuit het Rijk.
De coalitie stelt juist voor om veel te investeren om zo de economie op gang te houden en werkgelegenheid te behouden of te creëren.
Bijvoorbeeld door het blijven bouwen van woningen. De SP en 50Plus vinden dat er dan juist veel meer sociale woningbouw moet komen in plaats van de nu geplande dure huizen.

De VVD en de PvdA hebben in een eerder debat al gezegd dat goed gekeken moet worden welke kosten uit de reserves betaald moeten worden. De reservepot raakt leger, helemaal als er nog een tweede corona-uitbraak komt.

Begroting pas veel later bekend

Het vaststellen van de begroting gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren vanwege corona. De financiële effecten van de crisis en de compensatie van het Rijk zijn nog niet bekend.
Daarom is nu een globale begroting gemaakt, die in het najaar verder vorm zal krijgen. Dinsdag praat de Rotterdamse raad over de begroting en over de plannen voor de komende jaren.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl