nieuws

Raad wil duidelijkheid over asbest ss Rotterdam

ROTTERDAM - De Rotterdamse gemeenteraad wil absolute duidelijkheid over de veiligheid aan boord van het stoomschip Rotterdam. In bepaalde ruimtes van het gerenoveerde schip is nog asbest aanwezig.
De PvdA vraagt aan het college om nader onderzoek te doen, zodat zeker is dat bezoekers zonder risico's aan boord kunnen gaan. Volgens D66 zou de Milieudienst Rijnmond moeten nagaan of de Rotterdam asbestveilig is.
De directie van Rederij Rotterdam zegt dat er al onderzoek is gedaan en dat daaruit blijkt dat er geen enkel gevaar is. Maar twee deskundigen trekken die conclusie in twijfel. Zij denken dat het beter is bepaalde delen van het stoomschip niet te betreden.
Donderdag werden al kamervragen gesteld over de asbestkwestie door de VVD en de SP. Beide partijen willen van minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie weten of bezoekers echt geen enkel gevaar lopen. Leefbaar Rotterdam zegt de beantwoording van die vragen te willen afwachten, voordat zij met een reactie komt.
'Situatie Gibraltar schokkend'
D66 en de PvdA in Rotterdam zeggen geschokt te zijn over de berichtgeving op RTV Rijnmond over de onveilige situatie aan boord van de Rotterdam, toen het schip nog in Gibraltar lag. Uit metingen is gebleken dat de toegestane norm voor asbest met een factor 10 tot 15 is overschreden. Een groot deel van het personeel droeg geen beschermende kleding.
Salima Belhaj (D66): "Ik vind het opvallend dat geen van de betrokkenen nog officieel is geïnformeerd over eventuele schade aan de gezondheid of rechtsbijstand. Juridisch gezien kan de huidige eigenaar, woningcorporatie Woonbron, niet aansprakelijk worden gesteld. Maar uit menselijk oogpunt vind ik dat zij wel iets kunnen doen. Het gaat tenslotte om mensen die hebben meegebouwd aan het schip dat het nu is".
Nieuwe wetgeving kan betekenen dat de asbestnormen aanzienlijk worden aangescherpt. In dat geval heeft dat ook consequenties voor het stoomschip Rotterdam. Duco Hoogland (PvdA): "Dit project is al een financieel drama, maar als het nog duurder gaat worden mag dat in ieder geval niet ten koste gaan van de huurders van Woonbron".
Het Rotterdamse College van B&W wil nog niet reageren, omdat het eerst de schriftelijke vragen van de PvdA wil beantwoorden.