nieuws

Gemeente wil Rijk ruim 20 miljoen laten meebetalen aan Feyenoord City

Artist impression van Feyenoord City Bron: OMA
Artist impression van Feyenoord City Bron: OMA
De gemeente Rotterdam heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk voor de gebiedsontwikkeling rondom Feyenoord City. Het gaat om een bedrag van 21 miljoen.
Het geld is onder meer bedoeld voor een viaduct over het spoor, voor fietsers en voetgangers. Aanvankelijk waren deze kosten voor rekening van de nieuwe stadion NV, maar met de komst van een nieuwe subsidieregeling van het Rijk, wordt nu geprobeerd om het daarin op te nemen.
Het gaat om de subsidieregeling Woningbouwimpuls. Een nieuwe regeling voor gemeenten om het tekort aan betaalbare woningen op te lossen. De aanvraag moet nog goedgekeurd worden.

Vragen vanuit PvdA en GroenLinks

De PvdA Rotterdam en GroenLinks Rotterdam hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de verschuivingen binnen de projectkosten van Feyenoord City. De partijen willen onder meer weten of er nog meer verschuivingen aan komen en hoe deze recente ontwikkelingen zich verhouden tot de oorspronkelijke afspraken zoals vastgelegd in het originele position paper. Saillant detail is dat coalitiepartij PvdA zich in het verleden heeft uitgesproken vóór de komst van een nieuw Feyenoord-stadion.
Omdat diverse betrokkenen op vakantie zijn, zullen de vragen hoogstwaarschijnlijk pas na de zomer beantwoord worden.