nieuws

Geduld van de politiek raakt op: Waarom blijft het zo stil rondom Feyenoord City?

Zo moet het nieuwe Feyenoord-stadion er uit zien. Bron: OMA
Zo moet het nieuwe Feyenoord-stadion er uit zien. Bron: OMA
Rond deze tijd zou Feyenoord met nieuws komen over de komst van een nieuw stadion. Maar nog altijd is het oorverdovend stil. De gesprekken over het stadiongedeelte van Feyenoord City bevinden zich in een impasse. En ondertussen raakt het geduld in de Rotterdamse politiek op.
De planvorming van een nieuw stadion is al jarenlang onderwerp van gesprek. In juni zou er een besluit genomen worden door Feyenoord. Maar, mede door de coronacrisis, werd dat besluit uitgesteld. Maar de kans dat er ook in deze zomer geen ‘ja’ of ‘nee’ komt is groot. Een nieuw uitstel van het besluit is een realistische optie.
Binnen Feyenoord zijn er twijfels. De financiering is nog niet rond, aan de businesscase moet opnieuw gesleuteld worden en dan zijn er nog de bouwkosten en de impact van corona. Levert het nieuwe stadion nog wel voldoende op, om door te gaan met de planvorming?
Het technisch ontwerp van het nieuwe stadion is nog niet af. Er is ruim 6 miljoen nodig om van definitief ontwerp, naar technisch ontwerp te gaan. Het is de laatste stap voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Naar verluidt is aan de gemeente een extra bijdrage gevraagd om dit voor elkaar te krijgen. GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben hier al vragen over gesteld aan het Rotterdamse stadsbestuur. Want hoe zit die constructie exact in elkaar?

Lening

Voor Feyenoord en Stadion Feijenoord zijn het kosten die zij niet er bij kunnen hebben. De club en het stadion zijn hard getroffen door de coronacrisis.
Dennis Tak van de PvdA Rotterdam begrijpt dat, maar is ook kritisch. “Er is een lening bij de Goldman Sachs-bank aangegaan voor deze voorbereidingskosten. Als de gemeente die kosten nu gaat dragen zeggen wij eigenlijk: ‘Goldman Sachs u heeft geluk, u loopt geen risico meer, want de gemeente is achtervang voor die kosten’. Daarom hebben wij hier ook vragen over gesteld.”
Gedoeld wordt op de lening die Stadion Feijenoord is aangegaan bij de Amerikaanse bank Goldman Sachs om de ontwikkelingskosten van het nieuwe stadion te betalen. Het gaat om een bedrag van meer dan 20 miljoen, met De Kuip als onderpand.
Omdat de betrokken ambtenaren in het project met vakantie zijn, worden die vragen pas na de zomer beantwoord. Dat geldt ook voor de vraagtekens die er zijn bij het schuiven met kosten binnen de gebiedsontwikkeling, rondom de aanleg van een viaduct.
De gemeente Rotterdam heeft onlangs een aanvraag voor een subsidie neergelegd bij het Rijk om, onder andere, de kosten voor de bouw van een viaduct voor fietsers en voetgangers mee te financieren. Het gaat om een nieuwe subsidieregeling, de Woningbouwimpuls, voor bouwprojecten voor nieuwe betaalbare woningen die lastig van de grond komen. Of die aanvraag wordt goedgekeurd is nog de vraag. Er moet aangetoond worden dat het viaduct essentieel is voor de woonwijk ernaast.
Maar ondertussen raakt het geduld in de Rotterdamse politiek op, zegt Robert Simons van Leefbaar. “Als de club geen besluit neemt, dan moet de politiek een knoop doorhakken. Ik had verwacht dat er een go of no go zou komen na de nieuwe doorberekening van de business case. Maar dat is opnieuw uitgesteld.”
“Ik maak mij zeer grote zorgen,” vervolgt hij. “De financiering was al moeilijk voor de coronacrisis, maar ik begrijp dat alle signalen inmiddels van oranje op rood zijn gesprongen.”

‘Feyenoord moet nu kleur bekennen’

De stadiondiscussie tussen de gemeente, het stadion en de voetbalclub zit vast. En transparantie is er niet. Vanuit de club is het stil, terwijl zij als één van de opdrachtgevers er goed aan zouden doen om meer openheid te geven. Hoe staat de financiering er voor? En wat is de reden dat de vernieuwde businesscase 2.1 nog niet akkoord is? Vragen waar ook de Rotterdamse raadsleden antwoord op willen krijgen van de club.
“Wij willen dat Feyenoord kleur bekent,” zegt Dennis Tak van de PvdA. “We moeten met elkaar om tafel en dan kijken wat er haalbaar is. Het is logisch dat de voetbalclub een prominente plek aan tafel heeft, feitelijk zijn zij de opdrachtgever.”
“Je kunt in wonderen geloven, maar wij willen weleens weten wat er echt aan de hand is,” vult Simons aan. “Ik snap dat transparantie soms lastig is, met oog op de onderhandelingspositie. Maar wij vragen al langer om een Plan B. We kunnen Feyenoord niet in zijn sop gaar laten koken. De club heeft een alternatief plan nodig, maar ook de gemeente ontkomt er niet aan om aan alternatieve scenario's te werken. Ik heb het gevoel dat er nu wordt gehoopt op wonderen, maar die komen er in de praktijk vaak niet.”
Veel mensen zullen begrijpen dat de voetbalclub onderaan de streep meer over wil houden dan de beoogde 25 miljoen. Uiteindelijk is het de insteek van Feyenoord om, linksom of rechtsom, zelf meer op te schieten met de komst van een nieuw stadion. “Vanuit Feyenoord zal iedereen dat begrijpen,” zegt Tak. “Maar hoe realistisch is dat, om met dit stadion naar ruim 30 miljoen te gaan? Één ding is zeker: extra geld vanuit de gemeente is voor ons niet bespreekbaar.”
Daar is ook Leefbaar het namens Simons mee eens: “Wij snappen de wens van Feyenoord, maar de gemeente kan geen blanco cheque geven.”