nieuws

Stadion Feijenoord wil ook supporters laten investeren in nieuw stadion

Artist impression van supporters in het nieuwe stadion van Feyenoord. bron: OMA
Artist impression van supporters in het nieuwe stadion van Feyenoord. bron: OMA
Stadion Feijenoord werkt aan een plan waardoor ook supporters van Feyenoord kunnen investeren in het nieuwe stadion van de club. Het gaat om een “laagdrempelig supporters-aandeel”, waardoor mensen ook met relatief kleine bedragen kunnen deelnemen.
Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders met betrekking tot de voortgang van Feyenoord City aan de Rotterdamse gemeenteraad. Daar staat ook in dat de financiering van het project nog niet rond is, maar wel nog altijd op schema ligt. In oktober volgt een volgende update over de stand van zaken rondom de financiering van het nieuwe stadion.
De steunaanvraag van het stadion in verband met de coronacrisis is in ieder geval voorlopig ingetrokken. Eind mei klopte het Stadion Feijenoord aan bij de gemeente voor eventuele steun in het najaar. Maar dat blijkt nu waarschijnlijk niet meer nodig te zijn, omdat door versoepeling van de coronamaatregelen er voor het stadion nu meer mogelijkheden zijn om inkomsten te genereren.

Laatste hand aan het ontwerp van het stadion

Zoals bekend is al enkele maanden geleden het definitief ontwerp van het nieuwe stadion goedgekeurd door de directies van zowel de voetbalclub als het stadion. Er wordt gewerkt aan de laatste fase van de ontwikkeling van het stadion: het technisch ontwerp. Er is nog 6,5 miljoen nodig om dit af te ronden. Het college bevestigt in haar brief aan de raad dat, om deze laatste stap te financieren, er momenteel door de gemeente afspraken worden gemaakt met Stadion Feijenoord en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas.
In de brief staat dat de businesscase van het nieuwe stadion door de International Stadia Group is beoordeeld en bestempeld als “realistisch en haalbaar”. Ook schrijven zij dat de stadion- en clubdirectie verder werken aan de optimalisering van deze businesscase.
Concreet betekent dit dat Feyenoord zelf nog geen goedkeuring heeft gegeven aan de businesscase en in gesprek wil met de gemeente en Stadion Feijenoord, om te zorgen dat de voetbalclub enkele miljoenen meer over houdt aan de komst van een nieuw stadion.
Donderdag werd al duidelijk dat de Rotterdamse politiek ongeduldig wordt en wil dat Feyenoord snel duidelijkheid geeft over hun wens om door te gaan met de plannen rondom een nieuw stadion.Lees meer: Geduld van de politiek raakt op: Waarom blijft het zo stil rondom Feyenoord City?

Reactie op rapport van de Rekenkamer

Recent kwam de Rekenkamer Rotterdam met een kritisch rapport over het publieke belang van een nieuw stadion in de gebiedsontwikkeling op Zuid. In een reactie schrijft het college nu ook formeel aan de raad dat zij niet de noodzaak in ziet van het opnieuw onderbouwen van het belang van een nieuw stadion in het plan Feyenoord City.
De directeur van de Rekenkamer, Paul Hofstra, riep naar aanleiding van het rapport nog op dat de gemeenteraad en het college in gesprek moeten over de noodzaak van een nieuw stadion in de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid.Lees meer: Directeur Rekenkamer: Gemeenteraad moet in gesprek over noodzaak van nieuw stadion in Feyenoord City
"Daarover is de periode die leidde tot het raadsbesluit over de Position Paper van 11 mei 2017 uitgebreid van gedachten gewisseld tussen het college en uw raad," is de uitleg van het college om geen gehoor te geven aan die oproep.