nieuws

Investeringen Rotterdam-Zuid leveren niet genoeg op

ROTTERDAM - Rotterdam gaat het investeringsprogramma Pact op Zuid drastisch aanpassen. Het college van b en w constateert dat de inspanningen om Rotterdam-Zuid sociaal en economisch te verbeteren onvoldoende opleveren.
Dit valt te lezen in een rapport waarin het college van burgemeester en Wethouders zich verantwoordt voor de periode van afgelopen vier jaar.
De zuidelijke deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde ontwikkelen zich minder goed dan de rest van de stad. Gebleken is dat op Zuid dat zowel de veiligheid als het inkomen van burgers de afgelopen jaren licht is gedaald.
Bewoners zijn wel meer tevreden over hun buurt dan vier jaar geleden. Ook is de gemiddelde waarde van woningen iets gestegen en scoren de wijken op Zuid hoger op de zogeheten sociale index.
Het college wil projecten op buurt- en wijkniveau nu bij de deelgemeenten onderbrengen. Alleen onderwerpen die voor heel Rotterdam-Zuid belangrijk zijn blijven onderdeel van het Pact op Zuid.
Tot nog toe is 103 miljoen euro in het Pact op Zuid gestoken. Tot 2016 investeren de gemeente, woningcorporaties en het Rijk één miljard euro in de verdere sociale en economische ontwikkeling van heel Rotterdam.
Wat is uw mening over het Pact van Zuid? Waarom leveren investeringen in Rotterdam-Zuid niet genoeg resultaten op? Geef uw mening hieronder in het forum