nieuws

Voorlopig in Rotterdam alleen waarschuwing voor mensen zonder mondkapje

Mensen die in Rotterdam geen mondkapje dragen op straat in een gebied waar dit wel verplicht is krijgen in eerste instantie alleen een waarschuwing. Wel worden ze gevraagd het gebied te verlaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie een dag voor de mondkapjesplicht in Rotterdam ingaat.
Boa's zullen volgens justitie coachend handhaven en niet meteen een boete uitdelen. Alleen in uiterste gevallen maken de handhavers een proces-verbaal op wegens het niet opvolgen van aanwijzingen van ambtenaren. De boete die daarop staat bedraagt 390 euro.
Voorlopig worden er dus geen boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. Als dat in de toekomst wel aan de orde is, zal de boete in Rotterdam 95 euro bedragen. De hoogte van de boete is daarmee hetzelfde als in Amsterdam.