nieuws

RIVM waarschuwt: 'Zeer slechte luchtkwaliteit in regio door smog en ozon'

Hitte en zonlicht zorgen voor smog in regio
Hitte en zonlicht zorgen voor smog in regio
De luchtkwaliteit in Zuidwest-Nederland is op dit moment 'zeer slecht', zegt het RIVM. Mensen die last hebben van hun luchtwegen wordt geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral voor de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.
De smog ontstaat door ophoping van luchtverontreiniging tijdens warme, zonnige dagen, vooral als er weinig wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofdioxiden, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dat wordt ook wel 'zomersmog' genoemd.
Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn gevoeliger voor smog.
Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit slecht blijft zolang de hitte aanhoudt.