nieuws

Voor buurt is de maat vol: overlast zorginstelling De Gantel moet stoppen

Hard schreeuwen, urineren op straat en zelfs een steen door een autoruit. Zomaar een aantal klachten over cliënten van Yulius-zorginstelling De Gantel in de Wilhelminastraat in Sliedrecht, waar personen met psychische klachten worden geholpen. Omwonenden en ondernemers in de buurt maken zich zorgen en willen snel een oplossing.
Zo is voor kapsalon Mir-Jo in de Kerkbuurt de maat vol. De zaak zit een kleine tweehonderd meter van De Gantel vandaan. De kapster plaatste op de lokale website Sliedrecht24 een ingezonden brief, waarin zij haar zorgen en ongenoegen uitte.
De laatste maanden vinden buurtbewoners en ondernemers dat de overlast door cliënten van De Gantel is toegenomen. Het zou te maken hebben met de overplaatsing van cliënten van de inmiddels gesloten zorginstelling Het Kasperspad in Dordrecht.
"Voordat die verhuizing plaatsvond, zijn er gesprekken met de buurt geweest", zegt loco-burgemeester van Sliedrecht, Ed Goverde. "Overigens werd de bewonersbijeenkomst matig bezocht", zegt hij. Sommige buurtbewoners beweren helemaal niet over de overplaatsing te zijn ingelicht.

Lastigvallen

De bewoners vertellen dat de politie en de ambulance geregeld langskomen als een cliënt weer de buurt op stelten zet of zichzelf iets wil aandoen. Cliënten gluren door de ramen van tegenoverliggende huizen en slapen in een nabijgelegen speeltuin. Bewoners worden daar soms bang van.
Er is één mannelijke cliënt die het wel heel bont maakt. "Hij terroriseert de boel", zegt een buurtbewoner aan de telefoon. Daar kan het personeel van kapsalon Mir-Jo over meepraten. Vorige week zaterdag viel deze man bij het openen van de zaak een vrouwelijke collega lastig. Dit incident is gemeld bij de gemeente Sliedrecht, maar dat weerhield de kapster niet om toch een brief naar de lokale nieuwswebsite te sturen.
Deze mensen moeten geholpen worden. Daar zijn de buurtbewoners en ondernemers het allemaal over eens, maar er moet echt iets gebeuren aan de overlast.
De tekst gaat verder onder deze reportage

'Meld de overlast!'

Loco-burgemeester Goverde zegt dat bij de gemeente tot nu toe slechts twee klachten zijn binnengekomen, waaronder die van de kapsalon. "Maar elk signaal nemen we serieus", zegt hij. De gemeente gaat met de melders van de klachten in gesprek, bevestigt de kapsalon.
Ook op Facebook zijn de problemen rond De Gantel het gesprek van de dag. Goverde heeft dat ook gezien, maar hij kan er naar eigen zeggen in 99 van de 100 gevallen niets mee. De loco-burgemeester roept de mensen op om klachten over cliënten van De Gantel officieel te melden. "Bel de wijkagent, politie of gemeente. Er zijn genoeg mensen die ons via internet weten te vinden. Als die meldingen er zijn, dan gaan we daar serieus mee om. Dat is onze taak."
Er moet volgens Goverde een 'beheercommissie komen', waarbij de gemeente, ondernemers en bewoners worden betrokken bij de situatie rondom de zorginstelling van Yulius. De buurtbewoners zien dat zeker zitten.

Reactie Yulius

Yulius reageert schriftelijk op de ophef en zegt vanwege de privacy van cliënten geen informatie over hun situatie te kunnen verstrekken. Dus ook niet over het specifieke incident bij kapsalon Mir-Jo.
"We willen wel graag aan de omwonenden in Sliedrecht laten weten dat we het ten zeerste betreuren dat er overlast wordt ervaren. We willen ze daarom nadrukkelijk vragen ervaren overlast te melden bij het meldpunt Zorg en overlast Sliedrecht (078-7703481 of meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl) zodat klachten centraal geregistreerd worden en er snel en adequaat actie kan worden ondernomen."
Mocht er sprake zijn van strafbare feiten vraagt Yulius omwonenden daarvan aangifte te doen bij de politie. "Met de gemeente wordt op korte termijn bekeken welke acties er in de toekomst zullen worden ondernomen om ervaren overlast door omwonenden zo veel mogelijk te beperken", aldus Yulius.