nieuws

Groenexpert: Nederland verwarmen zonder fossiele brandstoffen is nog niet mogelijk

Op papier lijkt het dé oplossing voor ons milieuprobleem: het gebruik van biomassa zoals, het stoken van hout of andere natuurlijke materialen. Maar in de praktijk zijn er te weinig bomen om iedereen van stroom te voorzien zonder gebruik van fossiele brandstoffen. En bomen vanuit andere werelddelen importeren om het te gebruiken om te stoken, is ook geen vriendelijke oplossing voor het klimaat. Groenexpert Huib Sneep legt hoe het zit.
De term biomassa klinkt heel ingewikkeld. "Massa is eigenlijk heel simpel", vertelt Sneep. "Massa is materie. En bio betekent alles wat afkomstig is uit de natuur. Dat kunnen maïs, graan, aardappels, hout of houtsnippers zijn." Nu in Nederland de gaswinning afneemt en omdat het importeren van gas ook nadelig is voor het milieu, wordt druk naar alternatieven gezocht. Biomassa wordt gezien als een milieuvriendelijke vervanger.
"Naast windenergie vinden we in Nederland ook zonne-energie en biomassa een heel belangrijke bron van warmte. Deze vormen onze verwarming in de toekomst." Dat lijkt een milieuvriendelijke oplossing, maar er is ook discussie over.

Niet genoeg bomen voor biomassa

Als je alle huishoudens in Nederland wilt verwarmen met biomassa, heb je veel bos nodig. "Al staat heel Nederland vol met bomen, dan nog hebben we niet genoeg om iedereen warm te houden met biomassa." In deze berekening houdt Sneep de industrie en bedrijven nog buiten beschouwing.
Aangezien we in Nederland geen voldoende hout kunnen produceren om iedereen van warmte te voorzien via biomassa, moeten we het importeren. "In Canada, Estland en Letland worden complete bossen met de grond gelijk gemaakt. Als wij verbrandingsgassen de lucht in stoten om dat hout hier te krijgen en daar worden bossen gekapt, dan krijgen we nog een veel grotere CO2-uitstoot dan dat we nu hebben." De grote schaal waarop we biomassa nodig hebben, veroorzaakt dus het probleem.
Op papier lijkt biomassa dan misschien dé oplossing voor ons milieuprobleem. In de praktijk zijn we er volgens Sneep nog niet klaar voor.