nieuws

Crisisexpert kritisch over persconferentie: 'Centrale adviezen allemaal wat mager'

Crisisexpert Gert Jan Ludden, die onder meer crisisoefeningen heeft gedaan met veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond, is niet te spreken over de persconferentie van premier Rutte en minister De jonge. "Ik vond het nogal magertjes. Ik had wel er iets meer van verwacht."
Hij had gehoopt op duiding van de cijfers, ook in internationaal perspectief. "Iedereen ziet dat de besmettingen toenemen, maar het vertaalt zich nog niet in een exponentiële groei in ziekenhuis- en ic-opnames. Dit is toch bijzonder. Hier zou ik wel graag een verklaring van horen van de deskundigen, maar die ontbreekt en dat is jammer."
Bij hem spelen tal van vragen op: "Heeft het te maken met de zomerperiode? De grotere weerbaarheid van mensen? Het meer buiten zijn? Het muteren van het virus in positieve zin? En moeten we ons zorgen maken als straks de 'r' in de maand komt? Dat zou ik van het Outbreak Management Team verwachten, een nadere analyse over de ontwikkeling van het virus."

Nieuwe maatregelen

Ludden vindt de centrale adviezen van de Rijksoverheid allemaal 'wat mager'. Vanaf nu mag iedereen bijvoorbeeld thuis maar zes gasten ontvangen. "Ik begrijp dat men bezorgd is. En dat men uit het bron- en contactonderzoek kan analyseren dat dat voornamelijk in privésfeer plaatsvindt. En vervolgens komt er een advies dat in theorie wel aardig klinkt, maar in praktijk enorm moeilijk te toetsen is."
Dat er tijdens de persconferentie met geen woord is gerept over de ouderenzorg stoort hem gigantisch. "De bescherming van de kwetsbare ouderen was prioriteit nummer één en dan zou je toch verwachten, met deze ontwikkelingen, dat er ook wat handelingsperspectief komt voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar hoor je niets over."

Het duurt te lang

De overheid is volgens Ludden in sommige situaties te reactief. "De ventilatieproblematiek op scholen bijvoorbeeld. Nu krijgen we het onderzoek van Doekle Terpstra, maar wat mij betreft duurt het allemaal te lang. Die heeft tot 1 oktober de tijd om het in beeld te krijgen en dan denk ik: 'Jongens dit moet in crisistijd veel sneller en adequater. We hebben die tijd niet.'"
Dat defensie nog geen grotere rol heeft, stuit hem tegen de borst. "Waar is de krijgsmacht? Waarom hebben ze defensie niet ingezet? Ze zijn nu op Schiphol, maar defensie kan de GGD prima ondersteunen met bron- en contactonderzoek. Dit had reeds gerealiseerd moeten zijn."

Upgrade

Ook hoopt hij dat het coronadashboard snel een upgrade krijgt. "Wij weten al vanaf maart dat deze volksgezondheidscrisis van kleur is verschoten naar een bredere sociaal, maatschappelijke en economische crisis. En als je naar het dashboard kijkt staan hier alleen de zorgcijfers in."
Hij benadrukt dat ze hier ook werkloosheidcijfers en faillissementen in op moeten nemen. "En andere gegevens van andere de departementen, waardoor je multidisciplinair kunt sturen op een dashboard. Dat het meer inhoud heeft dan zorgcijfers. Dan ben je pas professioneel aan het sturen op rijksniveau."