nieuws

Mogelijke strengere maatregelen in regio: 'Wat we in Rotterdam inzetten, hoeft niet in Limburg'

De veiligheidsregio's in Rotterdam en Amsterdam zitten deze week om tafel met het kabinet, om afspraken te maken over de invoering van regionale maatregelen als het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. Zo zou het maximale bezoekersaantal voor binnen en buiten opnieuw kunnen worden beperkt en zouden openingstijden kunnen worden aangepast.
De Schiedamse burgemeester Cor Lamers, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, had graag gezien dat premier Rutte in de persconferentie van dinsdag concretere maatregelen had aangekondigd op het gebied van de omvang van groepen.
"Daar hadden we als veiligheidsregio wel een beetje op gerekend", zegt hij. "Als het aantal besmettingen oploopt, zou je zeggen dat je de laatste versoepeling terugdraait." Hij ziet namelijk in de regio veel besmettingen in familiekring die niet alleen thuis, maar ook in zaaltjes zijn opgelopen.
Lamers sluit niet uit dat een dergelijke maatregel binnen enkele weken alsnog op regionaal niveau wordt doorgevoerd. Rotterdam en Amsterdam zijn samen goed voor de helft van de coronabesmettingen. "Wat we in Rotterdam inzetten, hoeft niet in Limburg te gebeuren. Zoals het virus zich nu ontwikkelt, is het misschien niet nodig. Maar als we morgen een verdere toename zien moeten we misschien wel."

Regionale gereedschapskist

Burgemeester Halsema van Amsterdam hield dinsdag een persconferentie en noemde maatregelen die mogelijkerwijs van kracht kunnen worden als het aantal besmettingen blijft oplopen. Ook Rotterdam werkt aan zo'n 'regionale gereedschapskist'. Lamers noemt het bijstellen van bezoekersaantallen het aanpassen van openingstijden als mogelijke voorbeelden.
De twee veiligheidsregio's gaan met het kabinet om tafel om objectieve criteria te formuleren wanneer in deze gebieden opgeschaald moet worden. "Het aantal positieve besmettingen dat blijkt uit de teststraten, ligt landelijk op zo'n drie procent. In de regio Rotterdam-Rijnmond is dat 10,5 procent. We willen een norm afspreken waarop we nieuwe maatregelen gaan treffen. Dat geeft de regio's de ruimte om zelf maatregelen te nemen."
Volgens Lamers leeft de horeca landelijk de regels goed na. Lokaal zijn echter al wat bedrijven met waarschuwingen op zak. Er zit zelfs een sluiting van een regionaal café aan te komen. "Die ondernemer heeft al meerdere overtredingen begaan en al twee bestuurlijke waarschuwingen gekregen", zegt Lamers. Om welk café het gaat, wil hij in verband met de privacy niet zeggen.

'Gezondheid voor economie'

Winkeliers en vastgoedeigenaren in de drukke winkelgebieden in Rotterdam hebben dinsdag alarm geslagen over de mondkapjesplicht die daar sinds twee weken geldt. Driehonderd van hen stuurden gezamenlijk een brandbrief naar de gemeente. "Volksgezondheid gaat voor economie", zegt Lamers daarover.
"Dat is een opvatting van Aboutaleb en mij. Als het virus om zich heen slaat, moet je maatregelen nemen. Ik begrijp de oproep, maar first things first. De volksgezondheid gaat voor."
Lees meer: Ondernemers sturen brandbrief om mondkapjesplicht: 'We zien een enorme terugloop in het aantal bezoekers'