nieuws

Inspraakorgaan Turken in Nederland: geef betere instructies over coronamaatregelen aan laaggeletterden

De stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland pleit voor betere instructies over de coronamaatregelen aan mensen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. "Vooral van de oudere generatie binnen de Turkse gemeenschap zijn veel mensen laaggeletterd. Zij kunnen niet alles volgen", zegt de Rotterdamse voorzitter Zeki Baran.
Volgens Baran bereikt de Nederlandse overheid nu een grote groep mensen niet vanwege die taalbarrière. Dat is niet alleen een probleem in Rotterdam, maar in het hele land. "Turkse organisaties moeten zelf ook goed geïnformeerd worden door de overheid. Die verenigingen moeten vervolgens duidelijk hun achterban aanspreken. Het is een gezamenlijk probleem, dat we gezamenlijk moeten oplossen."
Hij noemt een voorbeeld van zijn ouders. "In Turkije mochten 65-plussers al die tijd niet naar buiten. Mijn vader en moeder hebben alles via de Turkse televisie gevolgd en gingen niet naar buiten, terwijl dat in Nederland wel mogelijk was als je afstand hield."

Bruiloftsfeesten

Cor Lamers, vervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zei woensdag dat er onlangs diverse corona-uitbraken waren in zalencentra in de Rotterdamse regio. "Mijn beeld van bijvoorbeeld bruiloftsfeesten in zalen is dat daar wel aan de regels gehouden wordt, maar ik ben bang dat het juist fout gaat op de plek waar de bruid opgehaald wordt." De huiselijke kring, dus. "Ik ben het ook met het RIVM eens dat we ook thuis goed op moeten letten."
Hij roept de Turkse gemeenschap dan ook op om goed de regels na te leven. "De regelbepalers doen het niet zomaar, maar voor onze gezondheid en veiligheid. Het is belangrijk het virus onder controle te houden."