nieuws

Rotterdammers lijken in juli minder bang voor corona dan een paar maanden eerder

Rotterdammers waren in juli minder bang voor het coronavirus dan in april. Ze zagen het virus minder als een bedreiging voor zichzelf, hun familie en vrienden. Dat is gebleken uit onderzoek van de Erasmus Universiteit.
In april hebben de onderzoekers al eens gekeken naar de gevolgen van het coronavirus voor Nederlanders. Dit is in juli herhaald. De situatie is namelijk veranderd. Zo namen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames af en werden de coronamaatregelen, die sinds half maart van kracht waren, versoepeld.
De veranderde situatie wierp bij de onderzoekers de vraag op of het gevoel van mensen ook is veranderd. En dit blijkt zo te zijn. Hoewel de angst voor het virus in april groter was dan in juli, zei de overgrote meerderheid van de ondervraagden, zo'n 80 procent, zich nog altijd te houden aan de maatregelen van gezondheidsinstituut RIVM, zoals 1,5 meter afstand houden en in de elleboog niezen.
Rotterdammers waren in juli minder bang dan in april om hun baan te verliezen door corona. Daarnaast maakten ondernemers zich minder zorgen over het mogelijk failliet gaan van hun bedrijf. En mensen met een uitkering waren in juli juist banger om niet meer aan de slag te kunnen.
Het volledige onderzoek is hier te vinden.