nieuws

Aangifte tegen burgemeester Nissewaard: 'Ambtenaren vallen binnen bij raadslid'

Peter van der Velden, raadslid in Nissewaard, heeft aangifte gedaan tegen de gemeente en burgemeester Foort van Oosten. Ambtenaren zouden eind mei zonder toestemming zijn woning in Spijkenisse zijn binnen gevallen. Ze wilden weten of Van der Velden wel op dat adres woont.
De ambtenaren van de afdeling burgerzaken begonnen op verzoek van Van Oosten een onderzoek. De burgemeester had signalen gekregen dat Van der Velden niet zou wonen op de plaats die hij had aangegeven.
“Er was geen enkele noodzaak om mij zo te intimideren", zegt Van der Velden, fractievoorzitter van de Volkspartij Nissewaard. Het raadslid is de laatste jaren geregeld als 'luis in de pels' in de raad opgetreden. Hij nam het onder meer op voor uitkeringsgerechtigden. Hij wordt ondersteund door een advocaat, vakbond FNV en het Platform Burgerrechten.

Welke signalen?

Hij vroeg aan Van Oosten op basis van welke signalen de inval was gebaseerd. Dat wilde de burgemeester volgens hem niet vertellen. "Zonder dat men een vermoeden kan overleggen, wordt meteen een team ambtenaren naar mijn huis gestuurd. Waarom is niet eerst contact met mij gezocht? Ik kom zo'n driemaal per week naar het gemeentehuis, gelegenheid genoeg om mij aan te spreken."
De gemeente legde drie huisbezoeken af. Van der Velden was op dat moment niet thuis. Hij was aan het werk als buschauffeur. Eén keer kwamen de ambtenaren binnen omdat de zoon thuis was. “Mijn zoon is geen huurder of bewoner en was daarom niet gerechtigd toestemming te geven voor een huisbezoek. Mijn zoon kreeg van hen echter te horen dat ze ‘ambtenaren van de gemeente Nissewaard’ waren."
Volgens Peter van der Velden was zijn zoon overrompeld. "Hij ging ervan uit dat het mijn collega’s waren, waarop hij hen heeft binnengelaten. Eenmaal binnen begonnen ze direct de woning, zonder toestemming, te inspecteren. De ambtenaren hebben zich niet vooraf gelegitimeerd.”
De zoon heeft een verklaring afgelegd, die in het dossier zit wat aan justitie is overhandigd. Hij zegt over het bezoek: "De twee mensen hebben zich niet gelegitimeerd met wat voor kaartje dan ook, maar hebben zich wel voorgesteld aan de hand van hun voornamen."
"Vervolgens moest ik een aantal kamers laten zien om te bewijzen dat mijn vader daar woont. Ik gaf aan niet te weten hoe ik dat moest doen. Ik liet zien dat er zeven paar schoenen op de grond lagen, waarvan drie van mij. Ik heb laten zien dat er een aantal jassen hingen aan de kapstok, waarvan ook twee werkjassen van pap", vervolgt zoon Van der Velden.

'Slapen bij je vader is onwaarschijnlijk'

"Ook werd ik verzocht om de slaapkamer te laten zien. Ik vertelde dat ik soms samen met pap in dezelfde kamer sliep voor die tijd. De twee personen gaven aan dat samen slapen bij je vader onwaarschijnlijk is en dat maakte dat ik me schaamde om onze situatie. Tuurlijk, als ik eerder logeerde dan lag ik wel eens op de bank. Ook ligt er in de rommelkamer een matras, maar zover kwam ik niet, deze kamer hebben ze ook niet ingekeken."
De zoon moest ook een kledingkast laten zien. "Duidelijk is dat de helft van mijn vader was en een helft van mij. De twee mensen gaven aan dat dit weinig kleding was, maar een groot deel ervan zat in de was."

Geen oplossing

Van der Velden doet aangifte omdat gesprekken met de burgemeester en ambtenaren niets opleveren. Hij zegt dat hij heeft geprobeerd de zaak in der minne te schikken. Volgens hem geeft de burgemeester niet thuis en verwijst hij naar de ambtenaren die het onderzoek doen.
Het raadslid is nog geschokt. “Het is nogal wat als je door je eigen dagelijks gemeentebestuur zó in je privacy en integriteit wordt geschaad. Als dit wordt getolereerd dan zijn gemeenteraadsleden en andere volksvertegenwoordigers in ons land ook niet meer veilig voor de bestuurders, die ze nota bene zelf hebben gekozen of voorgedragen.”
Van der Velden is niet gerust op een goede afloop. "De burgemeester zei volledig achter deze gang van zaken te staan toen ik hem hierop aansprak. Ook liet hij me weten dat het onderzoek nog niet is afgerond. Hij twijfelt nog steeds over mijn woonadres, maar wil niet vertellen waarop dat is gebaseerd. Ik weet niet wat ik nog kan verwachten.”

Reactie gemeente

Burgemeester Van Oosten schrijft, in correspondentie met Van der Velden en de mensen die hem ondersteunen, dat het niet gaat om het binnenvallen, maar om een gewoon huisbezoek.
"Adresonderzoek dient met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren", zegt een woordvoerder van de gemeente. "De burgemeester kan zich voorstellen dat het onderwerp op korte termijn met de fractievoorzitters in de raad wordt besproken. Van een aangifte is ons niets bekend."
Het Openbare Ministerie bevestigt de aangifte door Van der Velden.