nieuws

Lerarentekort Rotterdam nog steeds zorgwekkend, vooral op basisscholen

© archiefbeeld
Scholen in Rotterdam hebben nog altijd moeite met het vinden van genoeg leerkrachten. Vooral het basisonderwijs heeft aan het begin van dit schooljaar nog een flink tekort. De vier grootste scholenkoepels komen nog 34 voltijd leraren tekort in de structurele bezetting. Een stuk minder dan in februari, maar nog altijd meer dan aan het begin van het vorige schooljaar.
In februari van dit jaar kwamen basisscholen 235 voltijd leerkrachten tekort. Dat dat nu nog maar 34 fte is, heeft volgens wethouder Kasmi van onderwijs een paar redenen. Er zijn meer zij-instromers, door de coronacrisis veranderen minder leraren van baan. Ook zijn meer leraren meer uren gaan werken en wordt meer onderwijsondersteunend personeel ingezet op de plek van leerkrachten. De openstaande vacatures zijn verdeeld over de hele stad en verschillende soorten scholen.
Kasmi schrijft in een brief aan de Rotterdamse commissie voor onderwijs en cultuur dat schoolbesturen actiever zijn gaan werven. Het tekort maakt het Rotterdams onderwijs kwetsbaar, omdat er nauwelijks vervangers zijn als leraren ziek worden. Volgens de wethouder proberen schoolbesturen om de uitstroom van leerkrachten dit schooljaar zoveel mogelijk te beperken. Lees meer: 'Rotterdams lerarentekort in basisonderwijs twee keer zo groot'
In het speciaal onderwijs is een tekort van 18 voltijd leerkrachten, dat was aan het begin van het vorige schooljaar nog 10.
De grote besturen binnen het voortgezet onderwijs zeggen nog maar een paar openstaande vacatures te hebben. Daar gaat het beter dan vorig jaar.
De gemeente heeft voor de stand van zaken rond het lerarentekort navraag gedaan bij grote schoolbesturen, de kleinere scholen zijn niet meegenomen in de inventarisatie. In oktober gaat de gemeente vacatures per school tellen.