nieuws

RIVM: Plas van Heenvliet niet schadelijk voor gezondheid

Na de GGD heeft ook het RIVM bevestigd dat de vervuilde grond bij de Plas van Heenvliet geen gezondheidsrisico's oplevert voor toekomstige recreanten. Dat meldt de gemeente Brielle.
De oevers van de voormalige zandwinput zijn in 2017 opgehoogd met zo'n 200.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG). In 2018 bleek die grond vervuild te zijn. Onderzoek wees uit dat er onder meer benzeen, tolueen en oplosmiddelen in de grond zit. De GGD zei destijds dat het om kleine hoeveelheden ging.
Lees meer: GGD: vervuilde grond Plas van Heenvliet niet slecht voor gezondheid

Niet schadelijk

Volgens het RIVM is de grond niet in het water van de plas aangebracht. Wel zijn er verontreinigingen uit de TGG in het grondwater terechtgekomen. Volgens het RIVM hebben deze stoffen geen invloed op de gezondheid van mensen. Wettelijk gezien moet er namelijk zo'n halve meter grond zitten tussen het grondwater en de zwemmers.
Lees meer: Vervuiling in grond bij Plas van Heenvliet
Toch is ook onderzocht wat het gevolg zou zijn van direct contact met het grondwater, maar volgens het RIVM is ook dat niet schadelijk voor de gezondheid.

Wel blijven monitoren

Wel hebben de stoffen uit de TTG invloed op het grondwater, wat op zijn beurt weer effect heeft op planten en dieren die in de bodem leven. Niet uitgesloten kan worden dat in de toekomst de stoffen via de bodem en het grondwater in het oppervlaktewater zouden kunnen belanden. Nu is dat nog niet het geval, maar het RIVM adviseert de kwaliteit van het oppervlaktewater te blijven monitoren.
De Plas van Heenvliet wordt momenteel ingericht als recreatieplas.
Lees meer: Gestorte grond bij Plas van Heenvliet inderdaad vervuild