nieuws

Onderwijsminister Slob grijpt in op de islamitische school in Rotterdam

De interim-directeur die nog geen drie weken aan de slag was om orde op zaken te stellen op het intern verscheurde Avicenna College in Rotterdam wordt alweer de laan uitgestuurd. Het is één van de maatregelen die onderwijsminister Arie Slob treft om de chaos op de islamitische middelbare school te beteugelen. Ook de waarnemend bestuurder en twee leden van de Raad van Toezicht hebben te verstaan gekregen zo snel mogelijk te moeten vertrekken. Teamleiders zouden juist weer moeten terugkeren maar moeten zich beperken tot coördinerende taken. Er wordt duidelijk bij gezegd dat zij geen rol mogen spelen in de organisatie van de school.
Met een reeks vergaande maatregelen zou de rust kunnen terugkeren en kunnen leerlingen en docenten zich weer veilig voelen om aan de slag te gaan. Door een uit de hand gelopen conflict tussen de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs en personeelsleden, heeft een groep docenten zich ziek gemeld. Hierdoor krijgt een flink aantal leerlingen geen onderwijs. Dat vindt de onderwijsminister onacceptabel.Lees meer: Leerlingen en ouders maken zich zorgen over onderwijskwaliteit op het ernstig verscheurde Avicenna College
Om een einde aan het conflict te maken heeft minister Slob een Tilburgse hoogleraar ingeschakeld. De vergaande maatregelen die hij adviseert worden in overleg met de waarnemend bestuurder van het Avicenna College allemaal overgenomen en per direct doorgevoerd.

Donderslag bij heldere hemel

Voor de weggestuurde interim-directeur Bart Jan Geers komt het besluit van de minister als donderslag bij heldere hemel: "Dit is meer dan onverwacht. Iedereen kan blijven en de interimmer moet de laan uit", zegt hij in een reactie. Geers had het idee dat de school net weer lekker begon te draaien en dat hij het onderwijs weer op de rails kreeg. Van ouders en collega's krijgt hij sympathiebetuigingen.
Met zijn maatregelen lijkt onderwijsminister Slob zijn oren goed te luisteren te hebben gelegd bij de groep docenten die ziek thuis zit vanwege het conflict. Kern van de maatregelen is de bestuurlijke taken weghalen bij de ruziënde partijen en de Onderwijsinspectie controle geven over de werkvloer. Dat zou vertrouwen moeten geven zodat docenten veilig kunnen terugkeren.
De eerste geluiden zijn positief en een aantal docenten overweegt om volgende week weer voorzichtig aan de slag te gaan. "Er wordt naar ons geluisterd en de machtsgreep van Coban lijkt zo mislukt", is één van de opmerkingen. Coban is de waarnemend bestuurder. Hij heeft vooral onder de docenten die zich ziek hebben gemeld veel kwaad bloed gezet.
Het Avicenna College moet binnen drie weken dus alweer op zoek naar een nieuwe interim-directeur. Die moet zich eerst concentreren op het hervatten van het onderwijs en het aansturen van de teamleiders. Pas daarna kunnen de achterliggende problemen worden aangepakt.Lees meer: Verdeeld Avicenna College snakt vooral naar rust

Genoeg vertrouwen?

De vraag is nog wel of er onder de teamleiders voldoende vertrouwen is om terug te keren en zij hun beperkte rol zullen accepteren. Zij kregen anderhalve week geleden te horen dat ze per direct waren geschorst. Binnen een dag werd die schorsing weer teruggedraaid, maar er werd wel een onderzoek aangekondigd naar hun handelen in het conflict.
Het Avicenna College is de enige islamitische middelbare school in Rotterdam en telt ruim duizend leerlingen. Al langere tijd staat de school onder verscherpt toezicht van de Inspectie van Onderwijs. Het onderwijsniveau op de havo is onvoldoende en het vwo is aan het afglijden. Alleen op het vmbo gaat het goed.