nieuws

Expertteam om gevolgen olielekkage Rotterdamse haven te voorkomen

Nederland krijgt een expertteam om olielekkages zoals in 2018 in de Rotterdamse haven beter te kunnen bestrijden. Daarnaast wordt het droneteam van de brandweer en andere diensten in de haven uitgebreid om sneller te handelen bij een calamiteit.
Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de olielekkage met de Bow Jubail, dat in maart verscheen. De olietanker lekte 217 ton stookolie in juni 2018. Het schip scheurde open na een botsing met een steiger in de Derde Petroleumhaven in de Botlek. Honderden watervogels raakten besmeurd met olie.
Lees meer: Onderzoeksraad: Meer maatregelen om olielekkages en gevolgen in haven te voorkomen
Rijkswaterstaat neemt het initiatief voor het expertteam. Naast eigen kenners worden ook mensen van het Havenbedrijf Rotterdam uitgenodigd. Doel is meer kennis te verzamelen over lekkages met zwevende olie of vloeistoffen.
Het droneteam van onder meer de brandweer telt nu nog dertien leden. Die club moet volgens Van Nieuwenhuizen 23 personen groot worden. Ook kunnen vliegtuigen en helikopters van andere diensten zoals de Kustwacht worden ingezet. Doel is om bij een calamiteit meer en sneller beelden beschikbaar te krijgen.
Ook worden om herhaling van de ramp van 2018 te voorkomen de huidige plannen tegen het licht te houden. Zo worden risico's en gevaarlijke en kwetsbare locaties in kaart gebracht.