Feyenoord gaat door met ontwikkeling Feyenoord City, éénwording club en stadion is dichtbij

Wie dacht dat er daadwerkelijk in de zomer van 2020 een definitief besluit over de komst van een nieuw Feyenoord-stadion zou komen, is bedrogen uitgekomen. Ja, de club gaat volop door met de ontwikkeling van de plannen voor een nieuw stadion. Maar Feyenoord kan nog altijd niet keihard ‘ja’ tegen de nieuwbouwplannen zeggen maar wil ook geen streep door de plannen zetten.

Dat het traject al zoveel jaren in beslag neemt heeft vele oorzaken. De organisatiestructuur van Feyenoord is er daar zeker één van. Vanwege de splitsing tussen stadion en voetbalclub, met ieder een eigen directie en Raad van Commissarissen, waarbij er bij de club door de deal met de Vrienden van Feyenoord ook nog externen zetels in gebruik nemen, is de besluitvorming stroperig en traag.

Bronnen binnen de voetbalclub laten weten dat dit stadiondossier het voor iedereen pijnlijk duidelijk maakt dat dit anders moet. Ingewijden zeggen dat de éénwording van Feyenoord, een samensmelting tussen club en stadion, nog nooit zo dichtbij is geweest als nu.

In die slag wil Feyenoord ook onderzoeken wat er nodig is om de huidige Kuip te kopen en eigenaar van het stadion te worden. Meer dan de helft van de aandelen van het stadion zijn nu nog in het bezit van De Kromme Zandweg BV.

Want wat het uiteindelijke besluit rondom Feyenoord City ook gaat zijn: eigenaarschap van het stadion is voor Feyenoord een must. Het maakt niet uit of het dan gaat om het nieuwe of om het huidige stadion; Feyenoord wil een meerderheidsaandeel. Het is één van de wensen, danwel eisen, die de club heeft, alvorens het definitief 'ja' zegt tegen de komst van een nieuw stadion.

Opnieuw uitstel van een definitief besluit

Dat definitieve besluit is er dus nog altijd niet. Dus ook geen 'nee'. Terwijl de kritiek op de plannen steeds nadrukkelijker wordt. Daarover straks meer.

Geen besluit is namelijk óók een besluit. Als de nieuwbouwplannen zó goed voor de club zijn, als sommige voorstanders het voorstellen, dan was er allang duidelijk 'ja' gezegd. En andersom, als het inderdaad zó duidelijk is dat Feyenoord met een verbouwplan veel beter af is, dan hadden ze daar toch allang voor gekozen? Zoals altijd ligt de waarheid ergens in het midden, in een grijs gebied met allerlei nuances en kanttekeningen. 

De laatste stand van zaken is dat Feyenoord doorgaat met de ontwikkeling van Feyenoord City, maar dat het de knoop wederom niet definitief doorhakt. Het technisch ontwerp van het stadion zal de komende maanden afgerond worden, nu de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas de kosten voor de voltooiing van het ontwerp voor zijn rekening neemt. De stichting krijgt hiervoor geld vanuit de overheid en Feyenoord heeft de garantie dat het deze kosten niet hoeft terug te betalen, als later blijkt dat er alsnog aan andere sleutelvoorwaarden niet voldaan is.

Concreet: bij een latere No Go voor de stadionplannen, wil de club van de kosten die vanaf nu nog gemaakt worden, niet meer de rekening gepresenteerd krijgen. Want de rekening is al fors genoeg, zoals het nu is, vinden ze in De Kuip.

Kritiek op de nieuwbouwplannen

Die andere sleutelvoorwaarden zijn een herhaling van zetten. Want de seinen staan met betrekking tot de financiering, de businesscase en de garanties rondom de bouwkosten nog altijd op rood. En die kritiek binnen de BVO is er nog steeds. De businesscase is nog altijd niet sluitend en zal in de komende tien maanden geoptimaliseerd worden.

Feyenoord wil met die vernieuwde businesscase minstens 'gegarandeerd' 28 miljoen overhouden. Tussen aanhalingstekens, want Feyenoord beseft en accepteert dat bij dit soort projecten echte keiharde garanties niet te geven zijn.

Het bedrag moet in elk geval hoger liggen dan de ooit afgesproken 25,4 miljoen. Vanwege de coronacrisis en de onzekerheid of we in de toekomst vaker met een pandemie te maken krijgen, wil de club een hoger bedrag in de businesscase zien. Dit kan binnen de voorwaarden van de positionpaper, door bijvoorbeeld de renteopslag op de grond onder het stadion aan te passen. Want aan de voorwaarden van die positionpaper kan niet getornd worden, iets wat ook de Rotterdamse politiek al duidelijk heeft gemaakt.

Stel dat de businesscase op papier klopt, dan moet het ook nog daadwerkelijk gebouwd worden binnen de beoogde bouwkosten van 365 miljoen, of minder. De tweede belangrijke eis van Feyenoord, voor het definitief de lichten op groen kan zetten. En dan is er de financiering van het project, die nog steeds niet rond is. De coronacrisis helpt ook niet mee bij Feyenoord om het geld uit de markt te halen en het financieringsverhaal sluitend te krijgen.

Om die financiering rond te krijgen, het laatste gat van circa 70 miljoen, zou de club opnieuw hebben aangeklopt bij Goldman Sachs, zo gaan geruchten. De club ontkent dit met klem, omdat het zich niet nog verder in de schulden wil steken.

Bovenop de interne eisen heeft Feyenoord ook te maken met de kritiek van buitenaf, die inmiddels niet meer te negeren valt. Recent is er kritisch rapport gestuurd naar de directie en commissarissen van de stadionclub. Het rapport van de VGP-groep wordt in De Kuip wel met een korreltje zout genomen. De VGP-groep is namelijk van Peter van Gend, zelf ook nauw betrokken bij één van de renovatieplannen. Die 'belangenverstrengeling' zorgt ervoor dat Feyenoord niet overstag gaat door de inhoud van het rapport.

Kijken naar alternatieven

Nog geen definitief 'ja', zeker geen 'nee', maar wellicht gaat er op termijn dus tóch een streep door de komst van een nieuw Feyenoord-stadion. Wat gebeurt er dan? De roep om een plan b wordt steeds luider, ook vanuit de politiek. En critici zeggen: Dat plan b ligt er allang.

Er wordt dan gedoeld op de plannen van de groep die zich De Moderne Kuip noemt. Behalve renovatie en uitbreiding van De Kuip komen zij ook met een gebiedsvisie voor de omgeving van het stadion. En daar is het hele project Feyenoord City om te doen, een impuls aan Rotterdam Zuid met veel (sociale) nieuwbouwwoningen.

De mensen achter De Moderne Kuip hebben de afgelopen weken aan tafel gezeten bij de gemeente en de club. Ze hebben hun plannen uitgebreid toegelicht, maar daar blijft het voorlopig bij. Er heersen twijfels over de kosten en opbrengsten van het plan en het is de vraag of zij in de ogen van Feyenoord überhaupt een alternatief zijn. Vooralsnog worden ze in De Kuip als zodanig niet gezien, want voorlopig gaat de planvorming rondom een nieuw stadion in Feyenoord City nog volop door.

Deel dit artikel: