nieuws

Rotterdam wil door met onderwijsproef voor oud-leerlingen Acato

Het stadsbestuur van Rotterdam wil doorgaan met het alternatieve onderwijs dat nu is opgestart na de sluiting van Acato. Ook moeten de ouders meer betrokken worden door de gemeente bij het project. Dat zeiden de wethouders Bokhove van jeugd en Kasmi van onderwijs vandaag tegen de Rotterdamse gemeenteraad.
Acato was een kleinschalige privé-school voor leerlingen met autistische stoornis, die vorig jaar op last van de gemeente is gesloten.
De gemeenteraad van Rotterdam besprak vandaag de conclusie van het onderzoeksrapport van de Rotterdamse Ombudsman. De directie van Acato had samen met ouders een klacht ingediend tegen de gemeente uit onvrede over de gang van zaken.
De school - een particulier initiatief van ouders en vrijwilligers - verzorgde sinds 2018 opvang en lessen voor ongeveer twintig autistische kinderen. De kinderen konden niet meer naar reguliere scholen en het speciaal onderwijs. Uiteindelijk besloot wethouder Bokhove dat Acato moest stoppen. Er was geen vertrouwen dat de veiligheid in orde was. Ook kon het project niet vanwege landelijke regels.
Na de sluiting van Acato werd de hulp aan deze leerlingen ondergebracht bij stichting Pameijer en het onderwijs bij onderwijskoepel BOOR, maar de leerlingen weigerden over te stappen naar de reguliere instellingen en bleven thuis.

Fouten gemeente

De Ombudsman verwijt de gemeente dat er geen passende oplossingen zijn geboden en dat de communicatie met de ouders slecht was. Er werd pas met de ouders gesproken toen het besluit over de sluiting al was genomen. "De gemeente had dat veel eerder moeten doen."

Neemt u deze leerlingen wel serieus?

De oprichter van Acato sprak vandaag de raadsleden en de wethouders toe. Ze vroeg zich af of deze kinderen met autisme in vergelijking met bijvoorbeeld blinde kinderen wel serieus genomen worden bij het aanbieden van onderwijs.

'Veel misgegaan'

Binnen de hele raad is de opvatting dat het goed mis is gegaan. Leefbaar Rotterdam vindt dat het de schuld van de wethouders is. Nida zegt dat het initiatief van de ouders door de gemeente is gedwarsboomd.
D66 vindt ook dat het niet goed gegaan is, maar zegt dat het ook niet kon door de landelijke regels. Volgens D66-raadslid Van Wifferen heeft de gemeente het verkeerd ingeschat en niet duidelijk uitgelegd aan de initiatiefnemers.
Wethouder Kasmi van onderwijs erkende vandaag dat de communicatie veel beter had gemoeten. Nu in het alternatieve onderwijs dat er voor Acato in de plaats is gekomen, is de informatie-uitwisseling met de ouders volgens Kasmi wel veel beter. En hebben de ouders ook inspraak.

Waardering oprichter Acato

Ook spraken de wethouders Bokhove en Kasmi vandaag hun waardering en complimenten uit voor de oprichter van Acato. "Zij heeft blootgelegd dat de groep kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kan".
GroenLinks in de Rotterdamse raad vindt dat er grote stappen zijn gemaakt door de gemeente in de laatste maanden. Leefbaar Rotterdam twijfelt daaraan. Bovendien vindt de partij het belachelijk dat dit onderwijs nu 6 keer zo duur is, dan Acato was.

Kinderen over 2 jaar weer thuis?

Het nu aangeboden onderwijs is een proief en loopt tot en met 2022. Eind van het jaar wordt de pilot geevalueerd. Er wordt dan gekeken wat er beter kan. Wethouder Kasmi benadrukte dat ook de ouders hierbij worden betrokken. Als het niet door het reguliere onderwijs kan worden overgenomen gaat de gemeente gewoon op deze manier door met de lessen voor deze kinderen met autisme.