Zoektocht naar alternatieven voor varend ontgassen van tankschepen

Als het aan Ruud Cogels ligt, maakt hij van de Zevenmanshaven in Vlaardingen een ontgassingshaven. Schepen die hun tankruimtes willen ontdoen van dampen die achterblijven na het lossen van vloeibare lading, kunnen dan bij zijn bedrijf Mariflex terecht. Van de reststoffen die daarbij vrij komen, wil hij vervolgens energie terugleveren aan de gemeente.

Het zijn vooralsnog dromen, want eerst moet minister Cora van Nieuwenhuizen overtuigd raken dat zijn ontgassingsinstallatie op de kade milieuvriendelijker is dan het varend ontgassen. Zelf heeft hij daar alle vertrouwen in. Daarom werkt hij mee aan een proef om zijn methode te testen. Ook enkele concurrenten zijn bij het project aangehaakt. De bedrijven hebben zich verenigd in de EVRA, de European Vapory Reduction Association. 

De minister is de proef met alternatieve ontgassingsinstallaties aan de wal gestart, omdat ze in 2024 het varend ontgassen in heel Nederland gaat verbieden. De vrijgekomen dampen zijn slecht voor de bemanning, omwonenden en het milieu. Een landelijk verbod zou de uitstoot van schadelijke stoffen met 98 procent kunnen verminderen.

Benzeen en nafta

Rond sommige dichtbevolkte gebieden en bij bruggen en sluizen is het varend ontgassen van benzeen en nafta nu al verboden. Maar schepen hebben daar lak aan, omdat er weinig controles zijn. Of ze wijken uit naar plekken waar het varend ontgassen nog wel is toegestaan. 

Cogels: "Hier in Rotterdam is het bijvoorbeeld al verboden, maar dan varen zeeschepen gewoon even naar de Noordzee en zetten daar hun luiken open, om vervolgens gasvrij terug te keren. Zo, daar komt weer een pufje benzeen langs, zeg ik dan als ik aan het zeilen ben."

Een alternatief hiervoor is het ontgassen aan de kade, maar dat is niet goedkoop. Cogels: "Dat kost al snel zo'n 1 euro 50 per kuub. Voor een schip als de Guadeloupe, dat hier nu voor de testfase ligt, zou dat tussen de 13 duizend en 15 duizend euro kosten. Daar zitten verladers echt niet op te wachten, maar het is wel beter voor het milieu."

Installatie

Met zijn bedrijf heeft hij in 2012 een zogeheten Vapour Recovery Unit aangeschaft, ofwel een cryogene condensatie installatie. Het apparaat zuigt de gassen uit de ladingtank op en koelt ze met vloeibare stikstof bij -170 graden af. Daardoor worden de gasdampen vloeibaar en kunnen ze als restproduct in een aparte container worden opgeslagen en afgevoerd.

Tijdens een eerdere proef in Antwerpen wist het bedrijf op deze manier 1400 liter benzine uit de restdampen van een binnenvaarttanker te halen. "Daar kan je met je auto lekker op rijden hoor", lacht de directeur-eigenaar. Maar zo ver is het nog niet. Want het restmateriaal geldt volgens de milieuwet nu nog als afval en moet dus worden gestort. Terwijl Mariflex het juist als restproduct wil gaan hergebruiken.

Toekomst

"Ik hou me al vijftien jaar met dit dossier bezig en heb me altijd verbaasd hoeveel geld er wordt weggegooid met dat ontgassen, of beter gezegd: het ventileren van tankruimtes. Als we het restmateriaal niet meer als afval bestempelen, kunnen we in de toekomst geld verdienen met nieuwe energie."

Maar zoals gezegd, dat zijn dromen voor later. "Nu is het eerst zaak om de minister te overtuigen dat er voldoende machines zijn op de wal om te kunnen ontgassen. We zoeken met elkaar naar de beste oplossing. Dat zal een combinatie van stikstof en verbranden zijn, maar daar zijn nu deze tests voor."
 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Haven schepen binnenvaartschip
Deel dit artikel: