nieuws

Leerlingen Avicenna naar huis, docenten melden zich weer ziek vanwege machtsstrijd

Opnieuw is er onrust op het Avicenna College in Rotterdam-Zuid. Een groep van ongeveer veertig docenten heeft zich weer ziek gemeld, omdat ze zich niet veilig voelen op de islamitische middelbare school. Een groot deel van de leerlingen is naar huis gestuurd.
Volgens de zieke docenten wordt er onvoldoende gehoor gegeven aan de door de onderwijsminister opgelegde maatregelen. Vanwege de onveilige en intimiderende werksfeer kunnen lessen niet doorgaan. Ouders maken zich zorgen, omdat hun kinderen in het nieuwe schooljaar nog niet fatsoenlijk les hebben gehad.
"Onze kinderen krijgen überhaupt geen onderwijs en dat is al drie weken gaande", zeggen moeders die vandaag naar school kwamen om hun zorgen te uiten. "Als ouder probeer je thuis iets te doen, maar ze horen hier op school les te krijgen." Volgens de moeders wil de huidige leiding van de school doen voorkomen dat de problemen wel meevallen maar krijgen in de praktijk hun kinderen geen fatsoenlijk les.
'Wij hebben recht op onderwijs maar krijgen dat niet'
Leerlingen Avicenna
Ook leerlingen balen ervan dat ze naar huis worden gestuurd. "Uit het niets werden we vanochtend weggestuurd. Wij dachten dat het was opgelost maar het blijkt nu nog erger te zijn. Wij hebben recht op onderwijs en dat krijgen we nu niet", zeggen twee meiden die dit jaar eindexamen vmbo gaan doen. Ze zijn van plan dinsdag te gaan staken op het schoolplein. Ze willen zo aan de leiding van de school duidelijk maken dat hun recht op les opeisen. Door het coronavirus was het al moeilijk voor veel leerlingen maar de crisis op het Avicenna maakt het allemaal nog erger.

Dramatische start van schooljaar


Het nieuwe schooljaar begon vier weken geleden als een drama voor de ruim duizend leerlingen van het Avicenna College. Ruim een derde van het docententeam zat ziek thuis vanwege een hoog oplopend intern conflict dat de gemoederen verscheurde. Een week geleden gingen dertig docenten na ingrijpen van de onderwijsminister weer voorzichtig aan de slag.
Lees meer: Onderwijsminister Slob grijpt in op de islamitische school in Rotterdam

Nog altijd onveilige en intimiderende sfeer

Maar volgens de teruggekeerde docenten hangt er nog altijd een onveilige sfeer op school en wordt deze groep op een intimiderende manier in de gaten gehouden. Opnieuw meldden ongeveer dertig docenten zich ziek.
In een brief aan ouders, leerlingen en collega's tekst en uitleg leggen ze uit waarom ze opnieuw ziek zijn van de situatie. Deze brief is in handen van Rijnmond. De leraren zeggen dat ze gehoor hebben gegeven aan het moreel appèl van de minister, maar dat Avicenna-bestuurder Coban zijn zin blijft doordrukken en allesbehalve een minimale rol speelt.
'Heer Coban gaat dictatoriaal te werk'
docenten Avicenna College
Zij schrijven dat "de heer Coban een machtsvacuüm weet op te vullen, waarbij enkel hij het voor het zeggen heeft. Adviezen en zorgen vanuit het personeel legt hij naast
zich neer en hij gaat wat dat betreft dictatoriaal te werk. Meerdere malen hebben wij geprobeerd met de heer Coban overleg te voeren, echter deze gesprekken leidden tot niets."
Onderwijsminister Slob had een externe deskundige gevraagd om met alle strijdende kampen te praten en advies uit te brengen over hoe het verder moest op het Avicenna College. De belangrijkste maatregel was dat voorlopig niemand zich mocht bemoeien met de koers van de school en dat men zich enkel en alleen moest focussen op lesgeven.
Lees meer: Machtsstrijd op Avicenna College voorzichtig melden zieke docenten zich voor terugkeer
De terugkeer van de 'zieke' docenten was van korte duur. Ze vinden het onprettig dat bestuurder Coban als een leider door het schoolgebouw loopt en hen bespiedt in de klas. De docenten doen opnieuw een beroep op de onderwijsminister om in te grijpen.
Om de rust en veiligheid op het Avicenna College te doen terugkeren is het volgens de 'zieke' docenten nodig dat de adviezen van de externe deskundige volledig worden opgevolgd en nageleefd. Dat betekent dat er een onafhankelijke interim-directeur moeten worden aangesteld die de goedkeuring krijgt van bestuur, personeel en ouders.
'Wij willen dat onze kinderen hun vaste docenten terugkrijgen'
bezorgde moeders
Ook de bezorgde moeders willen dat het ministerie van Onderwijs opnieuw ingrijpt en dat er serieus geluisterd wordt naar de groep 'zieke' docenten . Op school hebben zij een gesprek gehad met meneer Coban en een afgevaardigde van het ministerie. "Wij willen dat onze kinderen hun vaste docenten terugkrijgen en niet vervangen worden door leerkrachten die nog geen onderwijsbevoegdheid hebben."
Het ministerie van Onderwijs laat weten voortdurend in overleg te zijn met alle betrokkenen om tot een oplossing te komen zodat de leerlingen weer zo snel mogelijk onderwijs krijgen. Interim-bestuurder Coban heeft nog niet op de recente ontwikkelingen gereageerd.

Waarover ruziën ze op het Avicenna?

Van de zomer was het gedwongen ontslag van de geliefde directeur-bestuurder Wim Littooij de lont in het kruitvat. Zeven jaar geleden ging de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun kopje onder mede als gevolg van de grootste examenfraude ooit. Een aantal leerlingen had in de kluis een aantal examens gestolen en docenten hadden niet opgemerkt dat er examens ontbraken uit de plastic verpakking. De fraude kwam aan het licht, omdat het examen Frans op sociale media circuleerde. Dit spoor leidde naar leerlingen van de toen enige islamitische school van het land.
Als gevierd onderwijsbestuurder bezorgde Littooij de islamitische school een doorstart onder de nieuwe naam Avicenna College. Onder zijn leiding is het een populaire school geworden, waar alle islamitische stromingen welkom zijn. Littooij is inmiddels 72 jaar en zijn vertrek hing al een tijdje in de lucht.
Volgens ingewijden wordt er achter de schermen al een tijdje gebakkeleid over de vraag wie het in de toekomst voor het zeggen zou krijgen binnen Avicenna en is dat uitgemond in een machtsstrijd. Over en weer zouden er intimidaties en bedreigingen hebben plaatsgevonden.
Wil je reageren? marion.keete@rijnmond.nl